Дистрибуция

 

 Търговски отдел

Николай Иванов
0888 200 550
n.ivanov@akhnaton.biz

 

инж. Мери Ковачева
0888 000 064
mk@akhnaton.biz

   Васил Иванов
   0884 190 935
   vi@akhnaton.biz


   инж. Рени Спасова
   0888 998 838
   rs@akhnaton.biz

    инж. Силвия Богойска
    0884 212 785
    s.bogoiska@akhnaton.biz

 

 

 

 

 

 Магазини

София
Пенка Укалска - упр-л

0888 297 717
p.ukalska@akhnaton.biz

 

Сливен
Стоянка Пейчева - упр-л

0885 716 184
s.peycheva@akhnaton.biz

Бургас
Анастасия Тодорова - упр-л

0887 202 074
a.todorova@akhnaton.biz

 

 

 

 

  Русе
  Емилия Илиева - упр-л

  0888 000 069
  e.ilieva@akhnaton.biz

 

 

 

 

Нашите проекти

Бояна бизнес център Бояна бизнес център 05.05.2007

Модерно решение за сградна автоматизация в Бояна бизнес цент...

Прочети повече
Рафинерия за етанол Рафинерия за етанол 04.04.2007

SCADA система за визуализация и управление на производство н...

Прочети повече
Дестилация на спирт Дестилация на спирт 13.04.2011

SCADA система за визуализация и управление на дестилацията н...

Прочети повече
Виж всички наши проекти