Визуална инспекция


Машиностроене: ориентиране на детайл

Съществуващ проблем

Производителят има нужда да се открият неправилно ориентираните детайли и да се върнат обратно във вибробункера, така че в крайна сметка само правилно постъпващите детайли да се подават в машината. Фотоелектрическите датчици не са в състояние да определят дали детайлът е правилно ориентиран, но проблемът не оправдава разходите по инсталиране на традиционна система за наблюдение, както и сложни и скъпи механични конструкции, разработени конкретно за спецификата на всеки тип детайл.

Решението

Сензорът за визуална инспекция Checker® може надеждно да определи дали тези детайли са ориентирани правилно. Първо, сензорът за локализиране (Part Detect) разпознава постъпването на детайл на изхода на вибробункер, а след това 1 виртуален сензор за яркост Checker® определя дали детайлът е ориентиран правилно.

Предимства

След инсталирането на Checker®, 100% от детайлите, подавани в машината, са правилно ориентирани. Това води до значително по-малко брак и разходи за преработка. Високото бързодействие позволява инспекция по няколко критерии, което води до редуциране на стандартните ориентиращи механизини и съоръжения при сложни детайли.

Бутилиране: Проверява наличието на бутилките в касата

Съществуващ проблем

Производител на напитки има проблем с оборудването за опаковане. Понякога се случва системата да не запълни касата с необходимите 12 бутилки. Стандартните фотоелектрически сензори, разположени в редица или матрица, не осигуряват надеждна проверка на необходимите 12 бутилки, поради разлики в положението на касата.

Решението

Сензорът за визуална инспекция Checker® може надеждно да определи дали всички 12 бутилки са в касата, дори и когато касата не е прецизно фиксирана винаги на едно и също място. Първо сензорът за локализиране (Part Detect) разпознава касата и след това 12 виртуални (Pattern) сензори проверяват наличието на всяка една бутилка.

Предимства

Сензорите за визуална инспекция Checker® дават възможност на производителя да замени 12 фотоелектрически, както и 1 за наличие на каса сензори, и да премахне необходимостта от механично фиксиране. Качеството и производителността са подобрени, а скоростта на производствената линия е увеличена (до 6000 каси/мин).

Нашите проекти

Бояна бизнес център Бояна бизнес център 05.05.2007

Модерно решение за сградна автоматизация в Бояна бизнес цент...

Прочети повече
Рафинерия за етанол Рафинерия за етанол 04.04.2007

SCADA система за визуализация и управление на производство н...

Прочети повече
Дестилация на спирт Дестилация на спирт 13.04.2011

SCADA система за визуализация и управление на дестилацията н...

Прочети повече
Виж всички наши проекти