Какво е машинно зрение?

 

Машинното зрение помага надеждно и последователно при разрешаването на сложни промишлени казуси.

Според Automated Imaging Association (AIA), системите за машинно зрение обхващат всички индустриални и неиндустриални приложения, при които комбинацията от хардуер и софтуер осигурява оперативно управление на устройствата при изпълнение на техните функции, основани на улавянето и обработката на изображения. Индустриалните компютърни визуални системи използват много от алгоритмите и подходите на академичните/образователните и военни/правителствени приложения – ограниченията са различни.

Индустриалните системи за машинно зрение изискват по-голяма устойчивост, надеждност и стабилност в сравнение с академичните/образователните системи и обикновено струват много по-малко от тези, използвани в военните/правителствени системни приложения.

Ето защо индустриалните системи за машинно зрение са предпоставка за ниски разходи, приемлива акуратност, висока устойчивост, висока надеждност и високи стабилност при механични и температурни параметри.

Системите за машинно зрение разчитат на цифрови сензори, защитени в промишлени камери, със специализирана оптика за улавяне на изображения, за да позволят на компютърните хардуерни и софтуерни системи да управляват процесите, да анализират и измерват различни характеристики при взимане на решения.

Като пример, да вземем предвид система за инспекция за ниво на пълнене на бутилки в пивоварна (Фиг. 1). Всяка бутилка бира преминава през сензора за инспекция, което предизвиква системата за машинно зрение да освети обекта и да направи снимка на бутилката. След обработка на изображението и запаметяването му, софтуера на системата го анализира и изпраща сигнал за приемане-отказ, базирано на зададеното ниво на бутилката. Ако системата установи неточно изпълнена команда – грешно ниво на течността в бутилката – тя сигнализира за отхвърляне на бутилката. Оператора може да види на дисплея отхвърлените бутилки и статистика на текущия процес.

ФИГ. 1

intro mv figure1 750px

Системите за машинно зрение също така могат да извършват обективни измервания, като определяне разстоянието между свещите или да осигурят информация за точно  местоположение, която да направлява робот за подравняване на части в производствен процес. Фигура 2 показва пример за работата на система за машинно зрение – в дясно – приемане или отхвърляне на маслени филтри и ляво – измерване ширината на централната част на скоба.

ФИГ. 2

mv temp image2

Нашите проекти

Бояна бизнес център Бояна бизнес център 05.05.2007

Модерно решение за сградна автоматизация в Бояна бизнес цент...

Прочети повече
Рафинерия за етанол Рафинерия за етанол 04.04.2007

SCADA система за визуализация и управление на производство н...

Прочети повече
Дестилация на спирт Дестилация на спирт 13.04.2011

SCADA система за визуализация и управление на дестилацията н...

Прочети повече
Виж всички наши проекти