Полза от машинното зрение

 

Машинното зрение подобрява качеството и продуктивността, намалявайки производствените разходи.

Когато човешкото зрение е най - добро за качествена интерпретация на сложна, неструктурирана сцена, Машинното зрение превъзхожда количественото измерване на структурирани сцени поради неговатат скорост, точност и повтаряемост. Например на производствената линия, Системата за машинно зрение може да инспектира стотици, дори хиляди части на минута. Системата за машинно зрение комбинирана с правилната оптика с вивсока резолюция може лесно да инспектира обекти, които са прекалено малки за да бъдат видяни от човешкото око.

С премахването на физическия контакт между системата и обекта на инспектиране, Машинното зрение предпазва от повреда на частите и елиминира времето и разходите за поддръжка, свързани с износване и разкъсване на механични компоненти. Системата за машинно зрение допринася допълнителни ползи за безопасността и експлоатацията, чрез намаляване участието на хората в производствения процес.  Освен това предотвратява замърсяването при човешка намеса на стерилни и чисти помещения и предпазва работниците от опасна среда.

Нашите проекти

Бояна бизнес център Бояна бизнес център 05.05.2007

Модерно решение за сградна автоматизация в Бояна бизнес цент...

Прочети повече
Рафинерия за етанол Рафинерия за етанол 04.04.2007

SCADA система за визуализация и управление на производство н...

Прочети повече
Дестилация на спирт Дестилация на спирт 13.04.2011

SCADA система за визуализация и управление на дестилацията н...

Прочети повече
Виж всички наши проекти