Нов компактен честотен регулатор FR-CS80 на Mitsubishi Electric.

03.12.2018

  

 

  


 

 

 

FR-CS80 позволява високоефективни решения благодарение на векторното управление на магнитния поток в най-компактния в света корпус. Ето защо FR-CS80 е подходящ за почти всички задачи на индустриалната автоматизация.

Векторно управление на магнитния поток

Благодарение на векторното управлението, честотният преобразувател осигурява висок въртящ момент при ниска скорост без използване на енкодер.

Високо бързодействие на токоограничението

Дори при неочаквана промяна на натоварването, работата ще продължи без активиране на авариен сигнал за претоварване (свръх ток).

Постояннотоково захранване за икономия на енергия

Свързването чрез DC шина дава възможност да се съхрани енергията в системата чрез поради нейното преразпределение, както и свързването на спирачен блок или модул за рекуперация.

Просто свързване на GOT терминали

При активиране на функцията "Auto Connect", инверторът може да бъде свързан към операционните панели от серията GOT 2000 през RS-485 без допълнителни настройки.

Функция непрекъсната работа

При кратковременни прекъсвания на електрозахранването, двигателят продължава да работи в нормален режим, като запазва работоспособността на производствената линия.

Функция контролирано спиране при отпадане на захранването

Двигателят осигурява контролирано спиране дори при отпадане на захранването или при понижено напрежение. Това спомага да се избегнат аварийни ситуации.

Времето за спиране може да бъде намалено, без да се използва спирачен резистор. Тази функция помага да се съкрати производственият цикъл на автоматична линия.

S – крива на ускорение/забавяне

S-кривата се използва от текущата честота до определената. Това позволява да се предотвратят удари по време на ускоряване / забавяне и да се избегне разклащане  на товара.

Предефинирани скорости

До 15 скорости могат да бъдат предварително зададени в параметрите. Това ви позволява лесно да регулирате скоростта на задвижването.

Защита при работа в опасна среда

Управляващите платки са двойно лакирани и осигуряват повишена устойчивост на въздействието на околната среда в съответствие с IEC 60721-3-3 3C2 / 3S2.

Върни се към всички новини