Продукти

 

Контролери

Програмируеми контролери MELSEC;
Контролери за прости приложения;
Контролери за управление на движение;
Компютърни цифрови контролери (CNC).

 

Устройства за задвижване

Променливотокови серво
системи - MELSERVO;
Честотни регулатори - FREQROL.

 

Визуализация

Интерфейси човек-машина (HMI) - GOT;
SCADA (MAPS);
Индустриални компютри.

 

Индустриални роботи

Вертикален тип;
Хоризонтален тип;
Хоризонтален шарнирен робот за таванен монтаж;
Микро робот.

 

Елетроразпределение - ниско напрежение

Автоматични прекъсвачи ниско напрежение;
Контактори и моторни пускатели.

 

Мониторинг на захранването

Електромери;
Енергоспестяващи модули.

Други партньори

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори