Life Cycle Management

Управлението на жизнения цикъл (Life Cycle Management) започва в деня, в който решите да закупите или разработите нова част от вашия производствен процес. Life Cycle Management играе важна роля от първите схеми за окабеляване до поддръжката на ескплоатацията на съоръженията. MAPS предлага икономически ефективно средство за управление на жизнения цикъл.

Ефективност на етап проектиране

Днес намаляването на общите експлоатационни разходи (TCO) е важно предизвикателство. Една ефективна стратегия за намаляване на TCO трябва да оползотвори потенциала през целия експлоатационен цикъл на разглежданото оборудване.

Най-големите разходи на повечето инженерингови проекти не са използваните хардуерни елементи, а времето за инженеринг и необходимите умения за постигане на поставената цел. Life Cycle management оддържа структуриран подход към изграждането на системи, например, чрез повторно използване на резултатите и усилията от предишни задачи. Данни за опроводяване от вашия софтуер за чертане на електрически схеми могат да бъдат импортирани в MAPS, като тук подходящите предварително готови мимически и PLC функционални блокове на екрана могат да се избират от динамична библиотека. Намалява се времето за инженерингова дейност, пуск в експлоатация, и се подобрява качеството, тъй като всички елементи преминават през предварително изпитване.

Висока ефективност през целия живот

Life Cycle management разкрива най-силно потенциала си след инсталацията. Често се случва в течение на времето инсталирани PLC програми, графики или дори схеми на окабеляването да бъдат модифицирани, променяни или актуализирани и въпреки това рядко съответстващата им документация, отразява актуализациите. MAPS може да управлява този процес през целия живот на съответното оборудване.

Добавена стойност

MAPS позволява на производителите на оригинално оборудване, системните интегратори и крайните потребители да се съсредоточат върху основната си компетентност, като им предоставя време, оптимизирайки проектирането, разработката, въвеждането в експлоатация и поддръжка на оборудването.

Други партньори

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори