iQ Works

MELSOFT Навигатор

е сърцето на iQ Works. Той позволява лесното проектиране на системите от целия горен клас и "безшевно" интегрира другите програми MELSOFT, съдържащи се в iQ Works. Всички функции, като конфигурационен дизайн на системата, настройка на партиди с параметри, системни етикети, и четене на партиди, допринасят за намаляването на общите експлоатационнни разходи.

 

MELSOFT GX Works2

представлява следващото поколение в поддръжката на програмируеми логически контролери MELSOFT и софтуер за програмиране. Неговата функционалност е наследство от GX и IEC Developer с повсеместни подобрения, с цел увеличаване на производителността и намаляване на инженеринговите разходи.

MELSOFT MT Works2

е многостранен инструмент за поддръжка на CPU за движение и програмен дизайн. Неговите многобройни полезни функции, като интуитивни настройки, графично програмиране и цифров осцилоскоп, симулатор, асистент, допринасят за намаляване на общите разходи, свързани със системите за движение.

MELSOFT GT Works3

е програма за цялостно програмиране на HMI, създаване на екрани и поддръжка. С цел да бъде намален труда, необходим за създаване на подробни и внушителни приложения, функционалността на софтуера е изградена около концепциите за лесна експлоатация, опростеност (но не и за сметка на функционалността) и елегантност (в дизайна и екранните графики).

Други партньори

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори