Контролери

Нашата широка гама от софтуер за програмиране позволява на потребителите да напишат свой собствен PLC код за техните приложения. Всички те са част от нашия MELSOFT софтуер за приложения в автоматизацията, предназначен да ви помогне да интегрирате вашите производствени процеси и да изведете до максимум потенциала на вашия бизнес.

AL-PCS/WIN

Графичен 3-в-1- софтуер за програмиране, симулация и визуализация за фамилия ALPHA.

Програмирането на ALPHA е много лесно и се извършва чрез подреждане на различни програмни елементи в среда за графично програмиране: Отляво входовете, отдясно изходите и помежду им различните предварително дефинирани функционални блокове (таймери, броячи, часовници в реално време, др.).

Свързването (окабеляване) между входовете, функционалните блокове и изходите се извеждат графично с кликване на мишката за изграждане на логиката. По този начин могат да се създадат програми с 200 функционални блока (ALPHA XL/2), където всяка функция в програмата може да се използва толкова пъти, колкото пожелаете. С двойно кликване върху съответния функционален блок се извършва настройка на функцията (напр. времена за превключване на релето, предварителни настройки на брояча).

Директно от AL-PCS/WIN може да се създаде пълна документация на програмата.

GX IEC Developer

е мощен софтуер за програмиране и документация. Той е съвместим с цялата гама PLC, от първоначалното планиране на проекта до ежедневната работа. Предлага удобна за работа MS Windows среда и избор от пет езика за програмиране, за да отговори възможно най-адекватно на нуждите на вашето приложение.

GX IEC Developer е нещо повече от IEC 1131.3 софтуерен пакет за програмиране и документация. Той поддържа внедряването на вашата MELSEC PLC система от началния проект до ежедневната работа с богатство от функции, които ще ви помогнат да намалите разходите и увеличите продуктивността на системата. Усъвършенстваната архитектура на програмата е придружена с гама от нови, удобни за работа функции, включващи структурирано програмиране и поддръжка на функционални библиотеки.

GX Developer

е софтуер за програмиране, съвместим с цялата гама PLC. Предлага удобна за работа Windows среда. Поддържа три езика за програмиране.

GX Developer е съвместим с всички контролери MELSEC от компактните PLC от гамата MELSEC FX до модулните PLC, включващи MELSEC System Q. Този софтуер се отличава с опростен, интуитивен интерфейс и съкратено време за обучение.

GX Developer поддържа езиците за програмиране MELSEC instruction list (IL), MELSEC ladder diagram (LD) и MELSEC sequential function chart (SFC). Дава възможност за превключване между IL и LD по време на работа. Можете да програмирате ваши собствени функционални блокове (MELSEC QnA/QnAS/System Q series), софтуерът предлага и широка гама от възможности за конфигуриране на функционални блокове за MELSEC System Q. Конфигуриране е правилното определение, тъй като вече няма нужда да програмирате специални функционални модули, просто ги конфигурирате.

GX Configurator DP

е софтуер за настройка и конфигуриране на отворени Profibus DP мрежи. Използва се за конфигуриране на всички Profibus/DP мастер/слейв модули, включително Mitsubishi PLC, честотни регулатори и HMI, както и продукти на други производители.

GX Configurator DP е предназначен за конфигуриране на всички Profibus/DP модули на модулните контролери на Mitsubishi. В допълнение към контролерите MELSEC, той е съвместим с честотните регулатори на Mitsubishi, гамата модули за графично управление E series и отдалечените входно/изходни модули.

Лесно интегриране на слейв-модули на други производители и въвеждане на GSD данни. GX Configurator DP прави употребата на Profibus/DP изключително лесна. За конфигуриране на вашата мрежа с тази софтуерна система трябва просто да подредите предварително подготвени графични изображения на вашите устройства в графичното изображение на Profibus/DP мрежата върху екрана. След това трябва да въведете номерата на позициите на устройствата и да уточните кои PLC адреси бихте желали да отнесете към отдалечените Profibus/DP слейв. Поддържане на широка гама потребителски параметри за Profibus/DP-Slaves; прозрачно извършване на конфигурацията с GSD файлове.

PX Developer

PX Developer е софтуер за проектиране, отстраняване на грешки, наблюдение и поддръжка на процеси.

Други партньори

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори