Продукти

Апаратура в табла
Релета
MICO Basic
MICO Classic
EMC филтри
Oптокуплери
Трансформатори
Балансиращ модул MB
Кондензаторни UPS модули
Emparro ACCU control
Emparro HD – Heavy Duty
Захранващи блокове Emparro
Трифазни захранвания Emparro 3~
Захранващи блокове Emparro 67
Захранващи блокове Eco-rail 2
Универсален модул MICO Fuse
Система за контрол на тока MICO Pro
Модул за разпределение на мощност MICO+

Интерфейси
Контаки Modlink MSVD
Конектори Мodlink Heavy
Хибридни съединители MSDD
Модулен конектор Modlink Vario
Интерфейс за табла Modlink MPV
Интерфейс за панел Modlink MSDD

 

Свързващи технологии
T-муфи
Адаптери
Кабели на метър
Кабели за индустриални мрежи
Кабели за моторни задвижвания
Кабели за сензори и актуатори
Конектори за индустриални мрежи
Динамометричен ключ

 

I/O системи
Модулна индустриална мрежова система Cube 67
Централизирана IP20 I/O станция Cube 20
Модулна индустриална мрежова система за табло Cube 20S
Mодул за индустриални мрежи с цифрови сигнали Impact 67
I/O модул SOLID 67
AS интерфейсна система MASI 20
AS интерфейсна система MASI 67
AS интерфейсна система MASI 68
Разпределителна кутия MVP12 Steel
Модул за индустриални мрежи MVK Metal
Модули за индустриални мрежи MVK Metal POF
Модул за технология за активна безопасност MVK Metal Safety
M8 разпределителни системи
M12 разпределителни системи
M12 метални разпределителни системи

   

Други партньори

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

Виж всички наши партньори