Modlink Heavy

  

 

  


 

 

 

modilink heavy Конекторите Modlink Heavy на Murrelektronik гарантират сигурно предаване на сигнали, енергия, данни и пневматика - дори в най-тежките индустриални среди. Те защитават интерфейсите от вода, охлаждащи течности и смазочни материали, мръсотия и високи механични натоварвания.• Четири различни типа корпус, всеки в седем различни размера;
• Корпус до степен на защита IP68 - максимално уплътняване;
• Различни фиксирани и модулни контактни вложки за висока гъвкавост;
• Използване в световен мащаб чрез специфични за всяка държава сертификати като UL и CSA.

 

Други партньори

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

Виж всички наши партньори