Cube67

  

 

  


 

 

 

cube67 Модулна индустриална мрежова система Cube67 може да бъде персонализирана, за да отговаря на специфичните изисквания на инсталационното решение. Cube67 се характеризира с технология с един кабел, мултифункционални модули, гъвкави инсталационни методи и здрави, вградени схеми. Уникалното свързване чрез един кабел за захранване и данни от единичен шинен възел към свързани модули опростява инсталацията.Широкият обхват от модели позволява множество комбинации- Разклонения за повечето от основните протоколи

• До 32 модула на един IP адрес;

• Инсталационни дължини до 60 метра;

• Звездни и линейни топологии;

• Аналогови, цифрови и специални модули;

• Над 80 различни функционални модула.

 

 

Други партньори

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

Виж всички наши партньори