MVK Metal

  

 

  


 

 

 

mvkmetalMVK Metal - IP67 модули за индустриални мрежи 

IP67 модулите за индустриални мрежи са важен компонент от инсталациите на машини и системи. Те заменят сложното паралелно окабеляване, спестявайки място в таблото. Поради механичните си свойства, MVK Metal е предназначен за приложения в тежки промишлени среди.

• Къси I/O кабели към клапани и сензори

• Избягват се грешки при свързването

• Устойчив метален корпус и здрав дизайн

• Устойчив на удари и вибрации

• Цялостна диагностика

• Бързи връзки

• По-малко окабеляване – повече възможност за диагностика

Други партньори

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

Виж всички наши партньори