MVK Metal Safety

  

 

  


 

 

 

mvkmetalsafetyMVK Metal Safety - Fieldbus модул за технология за активна безопасност

Безопасността е много важна за автомобилната индустрия. MVK Metal Safety fieldbus модулите са много интересно решение за технология за активна безопасност. MVK Metal Safety позволява инсталации да отговарят на ниво SIL 3 за безопасността (съгласно IED 61508 и IEC 62061) и на PLe (съгласно EN ISO 13849-1). MVK Metal Safety е достъпна само с входове или с входове и изходи.

• Къси I/O кабели към задвижващи механизми и сензори

• M12 и Push/Pull връзки

• Предотвратява грешки при свързването

• Цялостна диагностика

• Устойчив метален корпус и здрав дизайн

 

Други партньори

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

Виж всички наши партньори