Производство на бутилки

Разгледайте само няколко от широката гама от приложения в процеса на бутилиращата промишленост, където се използват Cognex Vision и ID продукти, за да се подобри качеството и да се понижат разходите. Просто кликнете върху снимките около бутилката, за да видите Cognex продуктите в действие.

Cognex в Действие - Произвоство на бутилка

Cognex в Действие - Произвоство на бутилка

Cognex в Действие - Произвоство на бутилка

 

Cognex в Действие - Произвоство на бутилка

Cognex в Действие - Произвоство на бутилка

Cognex в Действие - Произвоство на бутилка

Други партньори

 DOPAG и Meter MIX

Индустриални дозиращи и смесващи едно, дву и много...

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори