Schneider Electric

Продукти

Автоматизация и контрол

Закъснителни релета Zelio

Контролни релета

Електронни релета

Щепселни електромеханични релета

Аналогови преобразуватели

Интерфейсни релета

Броячи Zelio Count

Програмируеми релета

Датчици

Програмируеми контролери

HMI - интерфейс човек - машина

 

Електроразпределение - ниско напрежение

DOMAE миниатюрни прекъсвачи E60N+
ACTI 9 миниатюрни прекъсвачи MCB
ACTI 9 дефектнотокови защити RCD
ACTI 9 катодни отводители SPD
ACTI 9 товарови прекъсвачи
ACTI 9 управление на ел. вериги
ACTI 9 управление на осветлението, управление на времето и енергиен мениджмънт
ACTI 9 индикации
ACTI 9 устройства за постоянен ток

 

Управление и сигнализация

Сигнални колони

Сигнални лампи

Светлинно-звукови устройства

Бутони и индикатори

Пултове за управление

Джойстик контролери

 

Моторни задвижвания

Контактори

Моторни прекъсвачи

Разединители със стопяеми предпазители

Релета за защита от претоварване

Стартер контролери

Затворени моторни пускатели

Устройства за плавен пуск/стоп

 

Честотни и серво задвижвания

Компактни честотни регулатори

Стандартни честотни регулатори

Специализирани честотни регулатори

Серво задвижвания и мотори

Стъпкови задвижвания и мотори

Контролери за задвижвания

 

Разпределителни табла

Стенни табла

Специализирани табла

Стоящи табла

Универсални кутии

Температурен контрол

 

Индустриални щепсели и контакти

Щепсели и контакти PratiKa

Табла Kaedra

 

Захранвания и трансформатори

Захранвания

Трансформатори

 

Електрически ключове и контакти

За вграден монтаж

Влагозащитени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори