Schneider Electric

Модулни автоматични прекъсвачи

Серии

Acti 9

C60

iC60 Reflex iC60 Vigi-C60 Vigi-iC60  

C120

Vigi-C120

ID-RCCB Acti 9 iID DPN Vigi NG125  

Vigi-NG125

Аксесоари

NG160 C60 UL NC100 UL GFP UL  

Модулни автоматични прекъсвачиГама Acti 9

Гама Acti 9

Благодарение на изключителните си характеристики, гамата Acti 9 за крайно електроразпределение за монтаж на DIN шина, осигурява абсолютна сигурност, оптимална непрекъснатост на работата и удължаване на експлоатациония живот.

Повече информация - в продуктовия каталог.C60

C60

Номинален ток: 1 до 63A. Голям избор на комутационни способности и криви на изключване: B, C, D. Допълнителни модули за защита от утечки към земя: C60 Vigi. Допълнителни аксесоари: индикация за състоянието на контактите; минимално и максималнонапреженови изключватели; допълнителни контакти и индикация за неизправност.

Повече информация - в продуктовия каталог.Acti 9 iC60

Acti 9 iC60

Ексклузивните характеристики на автоматичните прекъсвачи Acti 9 iC60,осигуряват абсолютна сигурност, оптимална непрекъснатост на работата и удължаване на експлоатациония живот. 

Повече информация - в продуктовия каталог.Reflex iC60

Reflex iC60

Acti 9 Reflex iC60 автоматични прекъсвачи с вградени контролни функции за монтаж на DIN шина осигуряват абсолютна сигурност, оптимална непрекъснатост на работата и удължаване на експлоатациония живот. 

Повече информация - в продуктовия каталог.Модул Vigi за C60

Модул Vigi за C60

Електрическо и механично свързване с прекъсвачи C60. Прекъсвачът C60 запазва своите характеристики, когато бъде съчетан с модул Vigi C60.

Повече информация - в продуктовия каталог.Acti 9 Vigi за iC60

Acti 9 Vigi за iC60

Лесното комбиниране на модул Vigi iC60 дефектнотокова защита с автоматичен прекъсвач iC60 ги прави изключително лесни за монтаж. Изолационен клас 2: Безопасност за оператора и неквалифицирания персонал VISI-TRIP : бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване. Супер имунизирана дефектнотокова защита: оптимална непрекъснатост на работата, Специално с ДТЗ тип Si за приложение в замърсени мрежи и агресивни среди. Повече информация - в продуктовия каталог.C120

C120

Номинален ток: 10 до 125 A Голям избор на комутационни способности и криви на изключване: B, C, D… Съответствие със стандартите: IEC EN 60898 или IEC 60947-2, в зависимост от варианта, сертифицирани от оторизирани органи Номинално напрежение: до 440 V~, изолационно напрежение: 500 V Допълнителни модули за защита от утечки към земята: C120 Vigi Допълнителни аксесоари: на контактите; минимално и максималнонапреженови изключватели; допълнителни контакти и индикация за неизправност.

Повече информация - в продуктовия каталог.Модул Vigi за C120

Модул Vigi за C120

Електрическо и механично свързване с прекъсвачи C120 Чувствителност 30mA: допълнителна защита срещу директен контакт (в съответствие с IEC 364) чувствителност 100, 300, 500, 1000 mA: допълнителна защита срещу пожар и индиректен контакт (в съответствие с IEC 364) Тип „si“: защита на чувствителна мрежа (компютърна техника) и такива, изложени на смущения (осветителна верига с баласт, силова електроника) Селективен тип : изключване на устройството най-близо до повредата Съответствие със стандарти за комбинация C120 + модул Vigi C120: IEC EN 61009, сертифицирани от официалните национални органи, IEC 60947-2 Прекъсвачът C120 запазва своите характеристики, когато бъде комплектован с модул Vigi C120

Повече информация - в продуктовия каталог.ID-RCCB

ID-RCCB

Номинален ток: 1 до 125 A Чувствителност 30 mA: допълнителна защита срещу директен контакт (в съответствие с IEC 364) Чувствителност 100, 300, 500 mA: допълнителна защита срещу пожар и индиректен контакт (в съответствие с IEC 364) Тип B: защита на инсталации с трифазен токоизправител Тип „si“: защита на чувствителни мрежи (компютърна техника) и такива, изложени на смущения (осветителна верига с баласт, силова електроника) 

Повече информация - в продуктовия каталог.Acti 9 iID Дефектнотокови защити

Acti 9 iID Дефектнотокови защити

Acti 9 iID дефектнотоковите защити за монтаж на DIN шина са напълно координирани с автоматичните прекъсвачи iC60 и осигуряват абсолютна сигурност на хората, оборудването както риск от пожар; оптимална непрекъснатост на работата и удължаване на експлоатациония живот. VISI-SAFE : абсолютно безопасно отстраняване на повредата на място. Изолационен клас 2: Безопасност за оператора и неквалифицирания персонал VisiTrip : бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване. Fully immune earth leakage protection : оптимална непрекъснатост на работата, Специално с ДТЗ тип Si за приложение в замърсени мрежи и агресивни среди. 

Повече информация - в продуктовия каталог.DPN Vigi

DPN Vigi

Номинален ток: 6 до 40 A Съответствие със стандарти: IEC EN 60898 и IEC EN 61009, сертифицирани от официалните национални органи Голям избор на изключвателни способности и криви на изключване: B, C, D… Подходящ за изключване в съответствие с промишлените стандарти: IEC 60947 Номинално напрежение: до 230 V~ Чувствителност 30 mA: допълнителна защита срещу директен контакт (в съответствие с IEC 364) Чувствителност 100, 300, 500 mA: допълнителна защита срещу пожар и индиректен контакт (в съответствие с IEC 364) Тип „si“: защита на чувствителни мрежи (компютърна техника) и такива, изложени на смущения (осветителна верига с баласт) Опционални аксесоари: индикация за състоянието и изключването, независим изключвател, изключване при недостатъчно напрежение и пренапрежение.

Повече информация - в продуктовия каталог.NG125

NG125

Номинален ток: 10 до 125 A Голям избор на изключвателни способности и криви на изключване: B, C, D… Съответствие със стандарти: IEC 60947-2, сертифицирани от официалните национални органи Подходящ за изключване в съответствие с промишлените стандарти: IEC 60947 Работно напрежение: до 500 V ~, изолационно напрежение: 690 V Допълнителни модули за защита от утечки към земята: Vigi NG125 Допълнителни аксесоари: индикация за състоянието на контактите; минимално и максимално напреженови изключватели.

Повече информация - в продуктовия каталог.Модул Vigi за NG125

Модул Vigi за NG125

Електрическо и механично свързване с прекъсвачи NG125 Чувствителност 30 mA: допълнителна защита срещу директен контакт (в съответствие с IEC 364) Чувствителност 100, 300, 500, 1000, 3000 mA: допълнителна защита срещу пожар и индиректен контакт (в съответствие с IEC 364) Тип „si“: защита на чувствителни вериги (компютърна техника) и такива, изложени на смущения (баласт на осветление, силова електроника) Слективен тип или R: изключване на устройството най-близо до повредата Настройваем вариант: избор на чувствителност и време на изключване с превключватели Съответствие със стандарти за комбинация NG125 + модул Vigi NG125: IEC EN 61009, сертифицирани от официалните национални органи, IEC 60947-2 Прекъсвачът NG125 запазва своите характеристики, когато бъде съчетан с модул Vigi NG125

Повече информация - в продуктовия каталог.Аксесоари за NG125

Аксесоари за NG125

Инсталиране чрез защракване Аксесоари за дистанционна индикация на състоянието на устройството, с което е свързан (съответствие с IEC 60947-5-1) Дистанционна индикация на „отворено“ или „затворено“ състояние Дистанционна индикация на състояние „превключено“ Аксесоари за дистанционно изключване на устройството, с което е свързан (съответствие с IEC 60947-5-2) Моментално изключване при подаване на напрежение на управляващата верига Моментално изключване при отпадане на напрежението на управляващата верига или ако има спад на захранващото напрежение Изключване със закъснение (за справяне с много кратки прекъсвания или кратки спадове на напрежението) при отпадане на напрежението на управляващата верига или ако има спад на захранващото напрежение Безопасно изключване с авариен стоп.

Повече информация - в продуктовия каталог.NG160

NG160

Номинален ток: 16 до 160 A 3 изключвателни способности: 16, 25 и 36 kA при 415 V Номинално работно напрежение: 500 V ~ 3- и 4-полюсни варианти Вариант превключвател тип NA Фиксиран термичен изключвател Дефектнотокова защита (ДТЗ) чрез свързан модул Vigi (здрави връзки и в двете посоки) Опционални аксесоари: индикация на положението, индикация на изключването, независим изключвател или управление на изключването при понижено напрежение, удължена ръкохватка Съответствие със стандарти IEC 60947-1-2-3

Повече информация - в продуктовия каталог.

   

C60 UL/CSA/IEC

C60 UL/CSA/IEC

Номинален ток: 0,5 до 63 A Изключвателни способности: 5 или 10 kA, в зависимост от вида на захранващата мрежа Криви на изключване: B, C или D Съответствие със стандарти: UL 489, UL 489 A, UL 1077, CSA 22.2 № 5,1, CSA 22.2 № 235-M89, IEC 60947-2 Ограничение на тока Множество възможности за свързване: четириъгълни, пръстеновидни клеми... Опционални аксесоари: индикация за състоянието и изключването, независим изключвател, изключване при недостатъчно напрежение

Повече информация - в продуктовия каталог.NC100 UL/CSA/IEC

NC100 UL/CSA/IEC

Номинален ток: 10 до 80 A Изключвателни способности: 5, 10 или 20 kA според вида мрежово захранване Криви на изключване: B, C или D Съответствие със стандарти: UL 1077, CSA 22.2 № 235-M89, IEC 60947-2 Ограничение на тока

Повече информация - в продуктовия каталог.GFP UL/IEC

GFP UL/IEC

Съответствие със стандарти: UL 1053, CAN/CSA-E1008 и IEC 61008 Номинален ток: 1 до 100 A Чувствителност 30, 100, 300 mA: защита на стоки по UL 1053; защита на стоки и хора по IEC 61008 Тип AC SiE: - имунизация срещу ненужно изключване: защита на чувствителни мрежи (компютърна техника) и такива, изложени на смущения (осветителна верига с баласт, силова електроника) - имунизация срещу агресивни условия на околната среда: защита срещу химически вещества с влажна или замърсена атмосфера Подходящ за изолиране Трябва да се защити на изхода с прекъсвач

Повече информация - в продуктовия каталог.

   

Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори