Schneider Electric

Интерфейсни, контролни и измервателни релета

Серии

Zelio Control

Zelio Time

Zelio Count Zelio Logic Zelio Relay    

Acti 9 iTL

TL

RLI-RBN-RTB ABR/ABS      

Релета за автоматизацияZelio Control

Zelio Control

Релета за управление и измервания, които могат да следят захранвания (фази, напрежение, ток, честота) за защита на двигатели и друга апаратура или да управляват физически величини като ниво, скорост и температура.

Повече информация - в продуктовия каталог.Zelio Time

Zelio Time

Релета за време – за създаване на прости цикли с фиксирана логика в автоматизираните системи или за допълване на промишлените програмируеми контролери.

Повече информация - в продуктовия каталог.Zelio Count

Zelio Count

Суматори, броячи и часомери за броене на събития от електрически импулси или контакти.

Повече информация - в продуктовия каталог.Zelio Logic

Zelio Logic

Интелигентни релета за прости системи за управление от 10 до 40 Вх/Изх. Компактна гама: 3 моноблокови модела с 10, 12 или 20 Вх/Изх и варианти с или без дисплей и бутони. Модулна гама: 2 модула с 10 или 26 Вх/Изх, които могат да се разширяват с: Разширителни комуникационни модули за Modbus или Ethernet Разширителни модули с 6, 10 или 14 дискретни Вх/Изх и 4 аналогови Вх/Изх.

Повече информация - в продуктовия каталог.Zelio Relay

Zelio Relay

RSреле 1 или 2 З/О контакта 16 – 12 – 8 A Компактни размери RXM Миниатюрно реле 2, 3 и 4 З/О контакта 12 – 10 – 6 A Избор на конфигурация на клемите (смесени или отделни) RUM Универсално реле 2 и 3 З/О контакта 10 A Избор на тип свързване (цилиндрично/Faston) RPM / RPF мощно реле RPM: 1,2,3 и 4 З/О контакта 15 A RPF: 2 З/О контакта или 2 НО контакта 30 A За работа при висок номинален ток~

Повече информация - в продуктовия каталог.Интерфейсни релетаActi 9 iTL

Acti 9 iTL

С ексклузивните си характеристики, Acti 9 iIL импулсните релета за монтаж на DIN шина осигуряват абсолютна сигурност. Изолационен клас 2: Безопасност за оператора и неквалифицирания персонал Номинален ток: 16, 32А N Брой полюси: 1P, 2P, 3P или 4P Паралелен контрол чрез бутон Управляващо напрежение: 230, 130, 48, 24 V AC; 110, 24, 12 V DC Цикъл на живот - пълен брой операции (AC21): 200 000 за iTL 16А, 50 000 за iTL 32А

Повече информация - в продуктовия каталог.TL

TL

Номинален ток: 16, 32 A Брой полюси: 1P+N за TL+; 1P, 2P, 3P, 4P за TL Различни видове управление с бутони Управляващо напрежение: 230, 130, 48, 24, 12 V ~; 110, 48, 24, 12, V– Дълъг експлоатационен срок – общ брой комутационни операции (AC21): 5 000 000 за TL+; 200 000 за TL 16 A

Повече информация - в продуктовия каталог.RLI - RBN - RTBT

RLI - RBN - RTBT

RLI: реле за управление на спомагателни вериги Номинален ток: 10 A Брой полюси: 1 превключващ + 1 НО, 2 превключващи + 2 НО с удължение ERL Съответствие със стандарт IEC 255 Дълъг експлоатационен срок – общ брой комутационни операции: 100 000 Управляващо напрежение: 230, 48, 24, 12 V ~ Опционални аксесоари: индикация на състоянието, филтри за смущения, двойно управление (импулсно и/или ключово), времезакъснение RBN – RTBT: интерфейсни релета между мрежи свръхниско напрежение и ниско напрежение Електрическо разделяне на мрежи с подобрена изолация между веригите свръхниско/ниско напрежение: 4 kV RBN: номинал мин. 5 mA – 5 V ~/DC; номинал макс. 2 A – 250 V ~; управляващо напрежение: 230 V ~ RTBT номинал мин. 10 mA – 10 VDC, номинал макс. 5 A – 250 V ~; управляващо напрежение: 12...24 V ~/DC Дълъг експлоатационен срок – общ брой комутационни операции: 100 000 Съответствие на RBN със стандартите IEC 255 100, IEC 529

Повече информация - в продуктовия каталог.ABR/ABS

ABR/ABS

2 вида интерфейсни модули според входо-изходите. Малка ширина: 9,5 и 17,5 мм 5 и 12 А за изходите Контролен светодиод 1 и 2 НО/1 ЗО/1 НЗ + 1 НО контакта

Повече информация - в продуктовия каталог.Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори