Schneider Electric

Катодни отводители

Серии

PRF1/M/C/

PRI

iPRD PRD PF    

PRD-DC

           

Катодни отводители (Вентилни отводи)PRF1, PRF1 MASTER, COMBI PRF1

PRF1, PRF1 MASTER, COMBI PRF1

Номинален ток на разряд Imax: 50 kA, 35 kA Максимално непрекъснато работно напрежение Uc: 440 V, 275 V Ниво на защита по напрежение Up: 0,9 kV – 1,5 kV Защита, адаптирана към всяка система на заземяване: TT, TN-S,TN-C и IT Съгласуване между PRF1/D125 разединител, изпитано при вълна на пренапрежение 10/350 Вградено термично изключване в края на експлоатационния срок Каскадиране с катодни отводители за защита от пренапрежение тип 2 за пълна защита Избор между готов възел или отделен блок за сглобяване

Повече информация - в продуктовия каталог.PRI

PRI

Максимален ток на разряд Imax: 10kA; Напрежение на мрежата Un: - 12... 48 V: цифрови телефонни мрежи, мрежи за автоматизация, захранване свръхниско напрежение - 6 V: цифрови мрежи; Локална индикация

Повече информация - в продуктовия каталог.iPRD

iPRD

С ексклузивните си характеристики Acti 9 iPF, iPRD катодните отводители тип 2, осигуряват абсолютна сигурност, оптимална непрекъснатост на работата и удължаване на експлоатациония живот. Изолационен клас 2: Безопасност за оператора и неквалифицирания персонал VISI-TRIP: бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване. Максимален разряден ток: 8 до 65кА. Катоден отводител (SPD)/разединител, комбинации сертифицирани за късо съединение Isc до 50 kA (IEC 61643-11+ A11, версия 2007). Максимално непрекъснато мрежово напрежение, Uc = 340, 460 V. Подходящо за всички видове системи на заземяване:TT, TN-S, TN-C и IT. Моноблок или изваждаеми катодни отводители (SPD). Многополюсни или еднополюсни продукти. Дистанционен трансфер на индикация за смяна.

Повече информация - в продуктовия каталог.PRD

PRD

Максимален ток на разряд Imax: - Quick PRD: 8 kA, 20 kA, 40 kA - PRD: 8 kA, 20 kA, 40 kA, 65 kA . Брой полюси: - Quick PRD: 1P+N, 3P, 3P+N - PRD: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P . Защита при претоварване по ток Imax: - Quick PRD: с вграден автоматичен прекъсвач - PRD: с външен автоматичен прекъсвач (крива C, прекъсвач 20 до 50 A) . Вградено термично изключване в края на експлоатационния срок . Заземяване: TT, TN-S, TN-C и IT, в зависимост от модела . Съгласуване и избор селективен тип , дефектнотокова защита (ДТЗ) тип „si“ . Вградено локално и дистанционно отчитане (вариант „r“) на работното състояние.

Повече информация - в продуктовия каталог.PF

PF

аксимален ток на разряд Imax: - Quick PF: 10 kA - PF: 8 kA, 20 kA, 40 kA, 65 kA . Брой полюси: - Quick PF: 1P+N, 3P+N - PF: 1P,1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P . Защита при претоварване по ток Imax: - Quick PF: с вграден автоматичен прекъсвач - PF: с външен автоматичен прекъсвач (крива C, прекъсвач 20 до 50 A) . Вградено термично изключване в края на експлоатационния срок . Заземяване: TT, TN-S, TN-C . Съгласуване и избор със селективен тип , дефектнотокова защита (ДТЗ) тип „si“ . Вградено локално и дистанционно отчитане (вариант „r“) на работното състояние.

Повече информация - в продуктовия каталог.Защити за фотоволтаични приложенияPRD-DC

PRD-DC

Основни характеристики Imax: 40 kA Un: 600 V DC и 1000 V DC 3 клеми: L+, L-, PE Как работи една фотоволтаична система? На покрива слънчеви панели преобразуват слънчевата светлина в постоянен ток. Непрекъсваемо захранващо устройство (UPS) преобразува тази постояннотокова енергия в променлив ток 230 V/50 Hz. Тя може да бъде използвана или изцяло за домашно оборудване, или частично, като останалата част бъде продавана към електроразпределителната мрежа, или бъде изцяло продавана Препоръчва се предпазването на такава скъпа инсталация от повреди, дължащи се на мълнии. Продуктова гама: SPD 16 434 PRD40r 600DC – жилищен пазар 16 436 PRD40r 1000DC – фотоволтаични електростанции Сменяеми вложки (от офертата SPD AC) 16 685 сменяема вложка C 40-340 за PRD40r 600DC 16 691 сменяема вложка C Neutral за PRD40r 600DC 16 684 сменяема вложка C 40-460 за PRD40r 1000DC

Повече информация - в продуктовия каталог.Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори