Schneider Electric

Кондензаторни батерии, дросели и филтри за хармоници

Серии

Varplus

Varset

Varset Fast Varset Direct Propivar Industry  

Energy

VarplusBox

VarplusCan

       

SAH

           

Varlogic N

Varpact

         

КондензаториVarplus

Varplus

Модулните кондензатори Varplus² се използват за изграждане на кондензаторни батерии за корекция на косинус фи (cos φ) в мрежи ниско напрежение. Те позволяват различни комбинации за всички необходими номинални мощности в зависимост от изолационното напрежение, честотата и нивото на хармонични смущения в мрежата.

Повече информация - в продуктовия каталог.Varset

Varset

Varset e готова за монтаж и ползване кондензаторна батерия. Това е цялостно решение за автоматична корекция на косинус фи (cos φ) с контролер Varlogic. Тази гама включва табла или секции за корекция на косинус фи (cos φ) с или без прекъсвач на входа за всички възможни мрежови конфигурации (Classic, Comfort, Harmony).

Повече информация - в продуктовия каталог.Varset Fast

Varset Fast

Varset Fast e готова за монтаж и ползване кондензаторна батерия. Това е цялостно решение за автоматична корекция на косинус фи (cos φ) с бърз контролер. Гамата включва секции за корекция на косинус фи (cos φ) със статични контактори за мрежовите конфигурации Harmony.

Повече информация - в продуктовия каталог.Varset Direct

Varset Direct

Varset Direct e готова за монтаж и ползване кондензаторна батерия. Това е цялостно решение за фиксирана корекция на косинус фи (cos φ). Тази гама включва табла или секции за корекция на косинус фи (cos φ) с или без прекъсвач на входа за всички възможни мрежови конфигурации (Classic, Comfort, Harmony).

Повече информация - в продуктовия каталог.Propivar

Propivar

Кондензаторите Propivar служат за изграждане на кондензаторни батерии за корекция на косинус фи (cos φ) в мрежи средно напрежение. Те позволяват различни комбинации за различни номинални мощности в зависимост от изолационното напрежение, честотата и нивото на хармонични смущения в мрежата.

Повече информация - в продуктовия каталог.Capacitor banks Industry

Capacitor banks Industry

Кондензаторните батерии средно напрежение Industry служат за корекция на косинус фи (cos φ) в електрически мрежи до 12 kV. Серията за двигатели (от 400 kW до 5 MW) включва: CP214 фиксирани компенсации от 50 до 900 kvar (с или без устройство срещу хармоници) CP253 автоматични кондензаторни батерии от 50 до 900 kvar (с или без устройство срещу хармоници). Цялостната серия от 600 kvar до 5 Mvar включва: CP227 фиксирани компенсации CP253 автоматични кондензаторни батерии

Повече информация - в продуктовия каталог.Capacitor banks Energy

Capacitor banks Energy

Кондензаторните батерии средно напрежение Energy служат за корекция на косинус фи (cos φ) в електрически мрежи от 15 до 36 kV. Цялостната серия от 600 kvar до 5 Mvar включва: CP227 фиксирани компенсации CP254 автоматични кондензаторни батерии

Повече информация - в продуктовия каталог.VarplusBox

VarplusBox

Кондензаторите VarplusBox гарантират надеждна работа при най-тежки условия & Автоматични системи за регулиране на фактора на мощността за мрежи с често променящ се товар и влияние на хармоници.

Повече информация - в продуктовия каталог.VarplusCan

VarplusCan

Тези алуминиеви кондензаторни батерии са специално разработени, за да осигурят дълъг експлоатационен живот и ниски загуби при стандартни, тежки и много тежки работни условия.

Повече информация - в продуктовия каталог.ДроселиSAH стабилизатори

SAH стабилизатори

Разстройващите реактори са специфични трифазни индуктори, предназначени за ограничаване на усилването на хармониците в мрежи със силни смущения и защита на различните компоненти на инсталацията. Те се предлагат в цялостна гама от 6 до 100 kvar и в най-често използваните настройки като 135, 190 и 215 Hz за напрежение на мрежата 400/415 V 50Hz. Трябва да се подбират в съответствие със свързаните с тях кондензатори.

Повече информация - в продуктовия каталог.Контролери за компенсация на реактивна енергияКонтролери Varlogic N

Контролери Varlogic N

Контролерите Varlogic постоянно измерват реактивната мощност на инсталацията и управляват включването и изключването на кондензаторните стъпала, за да се постигне необходимата корекция на косинус фи (cos φ).

Повече информация - в продуктовия каталог.Varpact

Varpact

Модулът за корекция на косинус фи (cos φ) Varpact e напълно изпитаното решение за производители на табла. Той представлява готов подвъзел за монтаж в секции за корекция на косинус фи (cos φ) – самостоятелно или в главно табло ниско напрежение. Предлага се с или без вграден шинопровод за различни видове разпределителни мрежи: Classic, Comfort и Harmony.

Повече информация - в продуктовия каталог.Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори