Schneider Electric

Система за сграден мениджмънт

Серии

Harmony X

           

Harmony XV

Harmony XVP

Harmony X

Harmony XV

Harmony XVE

   

Harmony VS

Harmony VR

V, SO, RO

TR

iIL

   

Енергиен и температурен мениджмънт

Пълна гама за комфорт и енергийна ефективност.
Предимствата на системата U.motionпрочети повече тук


CDS

CDS

Контакторите CDS избягват изключването на централния прекъсвач, когато потреблението превиши абонатната мощност на потребителя.

Повече информация - в продуктовия каталог.



TRC

TRC

TRC3 служи за управление на електрически устройства (отопление, охранително осветление и др...) по фиксиран телефон или GSM. TRC3 трябва да се инсталира от квалифициран електромонтьор.

Повече информация - в продуктовия каталог.



DSE

DSE

Продуктите DSE осигуряват непрекъснато захранване, като избягват изключването на централния прекъсвач, когато потреблението превиши абонатната мощност на потребителя.

Повече информация - в продуктовия каталог.



FIP

FIP

Продуктите FIP управляват електрическото отопление с пилотен проводник. Съобразени с потребностите от отопление и цената на тока, те предлагат удобство на оптимална цена.

Повече информация - в продуктовия каталог.



Управление на осветлението и времеуправление



IC

IC

Системата за контрол на осветеността IC автоматично управлява осветление, щори... според осветеността и/или времето от денонощието. Те измерват осветеността с фотоклетки (освен IC Astro), които могат да се монтират на табло или отвън на сградата.

Повече информация - в продуктовия каталог.



ITM

ITM

Многофункционалният таймер ITM се ползва за управление на няколко съоръжения едновременно (до 4 канала) според състоянието на условните входове (превключватели, бутони, датчици и др.) и зададената от потребителя програма.

Повече информация - в продуктовия каталог.



ARGUS 110

ARGUS 110

Детектори за движение.

Повече информация - в продуктовия каталог.



ARGUS 360

ARGUS 360

Детектори за присъствие.

Повече информация - в продуктовия каталог.



ARGUS 120

ARGUS 120

Фотоелектрически превключватели.

Повече информация - в продуктовия каталог.



IHP

IHP

Програмируемите времерелета IHP се използват за програмиране на автоматична работа с висока точност на отопление, осветление, вентилация. Те управляват отварянето и затварянето на независими вериги по зададена от потребителя програма със запаметяване на операциите за включване и изключване.

Повече информация - в продуктовия каталог.



IH

IH

Механичните времерелета IH управляват отварянето и затварянето на независими вериги по зададена от потребителя програма с поставяне на мостови сегменти.

Повече информация - в продуктовия каталог.



MIN

MIN

Таймерите MIN ограничават осветлението само до най-необходимия период от време.

Повече информация - в продуктовия каталог.



ARGUS - MR

ARGUS - MR

Детектори за движение ARGUS Standard са атрактивни не само със своят актуален дизайн, но и с техните технически параметри и лесен монтаж.

Повече информация - в продуктовия каталог.



Bus система



Система KNX

Система KNX

 

Повече информация - в продуктовия каталог.



Системи за Сграден Мениджмънт



Andover Continuum

Andover Continuum

Andover Continuum е създадена от самото начало като платформа за управление и мониторинг на климата в сградите и безопасността.

Повече информация - в продуктовия каталог.



Satchwell

Satchwell

Satchwell Sigma е висококачествена система за сграден и енергиен мениджмънт включваща първокласна комуникация и отворена платформа за интеграция на различни технологии.

Повече информация - в продуктовия каталог.



TAC Vista

TAC Vista

TAC Vista е система за сграден мениджмънт, която позволява за следите и управлявате ОВКИ, осветителни системи и системи за контрол на достъпа заедно с други типове системи за сигурност в една или много сгради.

Повече информация - в продуктовия каталог.



TAC I/NET

TAC I/NET

TAC I/Net поддържа системи от базови ОВКИ приложения , Контрол на осветлението и достъпа до специализирани решения за енергиен мениджмънт.

Повече информация - в продуктовия каталог.



Контролни устройства за HVAC



Сензори за HVAC

Сензори за HVAC

Широка гама сензори отговарящи на международни стандарти.

Повече информация - в продуктовия каталог.



Вентили за HVAC

Вентили за HVAC

Надеждни, високо качествени, здрави - за широк спектър от системи.

Повече информация - в продуктовия каталог.



Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори