Schneider Electric

Уредби и компоненти СрН

Серии

SM6-24

SM6-36

GenieEvo

NEX 18

MCset 5

F400-F400xe

 

SM6-24

Motorpact

 

 

 

 

 

RM6

Ringmaster C

Cas-36

 

 

 

 

GMset

GM7

CGset

CBGS-0

CBGS-2

 

 

Evolis

LF

SF

 

 

 

 

RL

SAX

SBC

 

 

 

 

PR

Rollarc

 

 

 

 

 

L501

W200/W501

T200I

Flair

Flite

T200P

 

PM6

 

 

 

 

 

 

U,N,W series

 

 

 

 

 

 

Trihal

Biosco

 

 

 

 

 

Propivar

 

 

 

 

 

 

Въздушно изолирани уредби СрНSM6-24

SM6-24

Модулни уредби 24kV

Повече информация - в продуктовия каталог.SM6-36

SM6-36

Модулни уредби 36kV

Повече информация - в продуктовия каталог.GenieEvo

GenieEvo

Въздушно изолирани уредби с вакуумни прекъсвачи до 17.5kV

Повече информация - в продуктовия каталог.NEX 18

NEX 18

Въздушноизолирана уредба за първично електроразпределение СН до 17.5 kV

Повече информация - в продуктовия каталог.MCset 5

MCset 5

Въздушноизолирана уредба за първично електроразпределение СН до 24 kV

Повече информация - в продуктовия каталог.F400-F400xe

F400-F400xe

Въздушноизолирана уредба за първично електроразпределение СН до 40.5 kV

Повече информация - в продуктовия каталог.Motorpact

Motorpact

Моторни пускатели до 7.2 kV

Повече информация - в продуктовия каталог.Компактни газо-изолирани уредби СрНRM6

RM6

Компактни уредби средно напрежение до 24kV

Повече информация - в продуктовия каталог.Ringmaster C

Ringmaster C

Компактни уредби средно напрежение до 13.8kV

Повече информация - в продуктовия каталог.Cas-36

Cas-36

Компактни уредби средно напрежение

Повече информация - в продуктовия каталог.Газо изолирани уредби СрНGMset

GMset

Газоизолирана уредба за първично електроразпределение до 24 kV

Повече информация - в продуктовия каталог.GM7

GM7

Газоизолирана уредба за първично електроразпределение до 40.5 kV

Повече информация - в продуктовия каталог.CGset

CGset

Газоизолирана уредба за първично електроразпределение до 36 kV 2500A/40kA

Повече информация - в продуктовия каталог.CBGS-0

CBGS-0

Газоизолирана уредба за първично електроразпределение до 36 kV - Номинален ток: 1600A

Повече информация - в продуктовия каталог.CBGS-2

CBGS-2

Газоизолирана уредба за първично електроразпределение до 52 kV

Повече информация - в продуктовия каталог.Прекъсвачи СрНEvolis

Evolis

Вакуумни прекъсвачи до 24kV

Повече информация - в продуктовия каталог.LF

LF

Елегазови прекъсвачи до 17.5kV

Повече информация - в продуктовия каталог.SF

SF

Елегазови прекъсвачи до 40.5kV

Повече информация - в продуктовия каталог.Разединители СрНRL

RL

Мощностни разеденители за въздушни мрежи

Повече информация - в продуктовия каталог.SAX

SAX

Монофазен секционер

Повече информация - в продуктовия каталог.SBC

SBC

Елегазови прекъсвачи до 40.5kV

Повече информация - в продуктовия каталог.Предпазители и контактори СрНПредпазители средно напрежение

Предпазители средно напрежение

Мощностни разеденители за въздушни мрежи

Повече информация - в продуктовия каталог.Rollarc

Rollarc

Елегазов контактор

Повече информация - в продуктовия каталог.Системи за управление на мрежата СрНEasergy L501

Easergy L501

Гама Easergy специализирани устойства за отдалечен контрол

Повече информация - в продуктовия каталог.Easergy W200/W501

Easergy W200/W501

Отдалечен контрол на подстанции СрН/НН

Повече информация - в продуктовия каталог.Easergy T200I

Easergy T200I

Интерфейс за телеуправление на подстанции средно напрежение

Повече информация - в продуктовия каталог.Easergy Flair

Easergy Flair

Индикатори за къси съединения в кабелни мрежи

Повече информация - в продуктовия каталог.Easergy Flite

Easergy Flite

Индикатори за къси съединения във въздушни мрежи

Повече информация - в продуктовия каталог.Easergy T200P

Easergy T200P

Конторлен модул за мощностни разеденители

Повече информация - в продуктовия каталог.PM6

PM6

Мощностни разеденители

Повече информация - в продуктовия каталог.РиклозъриU-series, N-series, W-series

U-series, N-series, W-series

Рeклозери за въздушни мрежи

Повече информация - в продуктовия каталог.Изметвателни трансформатори СрНLPCT

LPCT

Токови трансформатори с ниска консумация тип LPCT

Повече информация - в продуктовия каталог.Токови трансформатори

Токови трансформатори

Монофазен секционер

Повече информация - в продуктовия каталог.Напреженови трансформатори за монтаж на закрито

Напреженови трансформатори за монтаж на закрито

Напреженови трансформатори

Повече информация - в продуктовия каталог.Токови трансформатори за монтаж на открито

Токови трансформатори за монтаж на открито

Напреженови трансформатори

Повече информация - в продуктовия каталог.Напреженови трансформатори за монтаж на открито

Напреженови трансформатори за монтаж на открито

Напреженови трансформатори

Повече информация - в продуктовия каталог.Силови трансформатори СрН и трафопостове СрН/ННTrihal

Trihal

Силови трансформатори сух тип до 36 kV

Повече информация - в продуктовия каталог.Biosco

Biosco

Заводски сглобени КТП за открит монтаж

Повече информация - в продуктовия каталог.Кондензаторни батерии СрНPropivar

Propivar

Кондензаторни батерии

Повече информация - в продуктовия каталог.Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори