Schneider Electric

Разединители НН и защити за фотоволтаични приложения

Серии

i

iSW

NS INS/INV Masterpact
 

C60PV DC

 

 

Разединители ННI Модулни товарови прекъсвачи

I Модулни товарови прекъсвачи

Номинален ток: 20 до 125 A Съответствие със стандарти: EN 60669-1, IEC 669-1 за I 20 до 63 A; IEC 947-3 за I 40 до 125 A Подходящ за изключване в съответствие с промишлените стандарти: IEC 60947-2 Постояннотоково приложение Издръжливост на късо съединение: 20 x In за 1 с Брой работни цикли: 200 000 за I 20 и 32 A; 50 000 за I 40 до 125 A Опция: индикация на състоянието; запечатан предпазител за клемите; кръгъл регулатор; устройство за заключване...

Повече информация - в продуктовия каталог.iSW Товарови прекъсвачи

iSW Товарови прекъсвачи

С ексклузивните си характеристики, Acti 9 iSW товарови прекъсвачи за монтаж на DIN шина осигуряват абсолютна сигурност и подобрена непрекъснатост на работата.

Повече информация - в продуктовия каталог.Compact NS мощностни разединители

Compact NS мощностни разединители

Номинално напрежение: 690 V Номинален ток: 80 до 3 200 A Категории: AC23A/AC22A 2-, 3- и 4- полюсни варианти Изключване с положителна индикация на прекъсването

Повече информация - в продуктовия каталог.Interpact INS/INV

Interpact INS/INV

Мощностни разединители 40 до 2500А

Повече информация - в продуктовия каталог.Masterpact мощностни разединители

Masterpact мощностни разединители

Номинален ток: 800 до 6 300 A Номинално напрежение: 690V Клас: AC23A /AC3 3- и 4-полюсни варианти висока комутационна способност и издръжливост на краткотраен ток

Повече информация - в продуктовия каталог.Защити за фотоволтаични приложенияC60PV DC

C60PV DC

C60PV-DC: прекъсвач за защита на фотоволтаични модули от пожар в случай на късо съединение Изолационно напрежение Ui = 1000 V Максимално работно напрежение Ue = 650 V DC Номинални показатели: 10 – 16 – 20 A Неполяризиран (двупосочен)

C60NA DC: модулен превключвател, електрически изолиращ верига от модули в табло за повече от 3 вериги Изолационно напрежение Ui =1000 V Максимално работно напрежение Ue = 650 V DC Максимален ток Ie = 20 A / 650 V до 50 A / 300 V Неполяризиран (двупосочен)

SW60 DC: модулен превключвател, електрически изолиращ UPS от горестоящите генератори. Изолационно напрежение Ui =1000 V Максимално работно напрежение Ue = 1000 V DC Максимален ток Ie = 63 A Поляризиран (еднопосочен)

Повече информация - в продуктовия каталог.Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори