Schneider Electric

Щепселни електромеханични релета

  

 

  


 

 

 

Пълна гама от електромеханични релета, включващи интерфейсни, миниатюрни и силови релета от 1 CO до 4 CO контакта, до 30 A. В съответствие с международните стандарти и сертификати: IEC, UL, EAC, CSA, RoSH и REACH.

Максимум 4 контакта
  Ток от 3А до 30А
Голям избор на управляващо напрежение
Налични са няколко вида клеми: винтови, пружинен и Faston клеми
Гъвкави допълнителни аксесоари: модул за защита, синхронизиращ модул, поддържащ скоба и легенда за маркиране.

Лесени за използване:
• Визуални индикатори
• Бутон за тестване с един пръст
• Висока производителност, осигуряваща достъпност на машината и системата
• Широка гама за задоволяване на повечето индустриални приложения.

Приложения:
Машини и контролни панели в опаковковането, обработка на материали, изпомпване, ОВК и др. Сгради и инфраструктура. Енергийни разпределителни панели, обществени, ресторанти, търговски сгради, летища и др.

________________________________________________________________________________


Микро релета серия RSL

Микро релетата RSL предлагат предимствата на компактни размери и модулен дизайн. Тяхната малка ширина (6 мм / 0,236 инча) спестява място при монтиране на DIN шина.

Релета RSL се предлагат като:

• Предварително сглобена оферта: единична референция, включваща стандартно реле, монтирано на цокъл.
- В гнездото има защитна верига (срещу обратна полярност и пренапрежение) и LED индикатор стандартно;
- Предлагат се 2 вида клеми за кабелна връзка: винтови или пружинни клеми;
- Това предварително сглобено решение покрива широк диапазон от работни напрежения от 12 до 230 V.

• Оферта за монтаж на клиенти:
- Релето (стандартно или ниско ниво) и цокъла се избрат, както се изисква, в зависимост от работното напрежение на приложението;
- При поддръжка,  RSL микро реле може да бъде подменено без прекъсване на окабеляването.

________________________________________________________________________________

 

Интерфейсни мини релета серия RSB

Интерфейсни релетата RSB предлагат предимствата на компактни размери и модулен дизайн. Тяхната ширина (15.8 мм) спестява място при монтиране на DIN шина.

Релета RSB се предлагат като:

• Предварително сглобена оферта: единична референция, включваща стандартно реле, монтирано на цокъл.
- В гнездото има защитна верига (срещу обратна полярност и пренапрежение) и LED индикатор стандартно;
- Предлагат се с винтови клеми;
- Това предварително сглобено решение покрива широк диапазон от работни напрежения от 12 до 230 V.

• Оферта за монтаж на клиенти:
- Релето  и цокъла се избрат, както се изисква, в зависимост от работното напрежение на приложението;
- Предланите варианити на релета са:  12 A релета с 1 CO контакт, 16 A релета с  1 CO контакт и 8 A релета с 2 CO контакта;
- При поддръжка,  RSB реле може да бъде подменено без прекъсване на окабеляването.

________________________________________________________________________________

 

Интерфейсни мини релета серия RXG

Релета RXG са интерфейсни релета с Faston конектори за по-добра надеждност и стабилна инсталация. Те се използват в PLC приложения.

Релета RXG се предлагат като:

• Предварително сглобена оферта: единична референция, включваща стандартно реле, монтирано на цокъл.
- В гнездото има защитна верига (срещу обратна полярност и пренапрежение) и LED индикатор стандартно;
- Предлагат се с винтови клеми;
- Това предварително сглобено решение се предлага в две работни напрежения: 24 и 230 V.

• Оферта за монтаж на клиенти:
- Релето  и цокъла се избрат, както се изисква, в зависимост от работното напрежение на приложението;
- Предланите варианити на релета са: 10 A релета с 1 CO контакт и 5 A релета с 2 CO контакта;
- В този вариант релетата покриват широк диапазон от работни напрежения от 6 до 230 V;
- При поддръжка, RXG реле може да бъде подменено без прекъсване на окабеляването.

________________________________________________________________________________

 

Миниатюрни релета серия RXM

Миниатюрни RXM релета предлагат функции за лесно и подобрено управление на проста и сложна автоматизация. RXM релета за автоматичен контрол.

• По-широк избор на контакти (2, 3 и 4 CO);
• Широка гама напрежения на управляващата верига и различни типове контакти;
• Конфигуратор на разположение в Apple App и Android Play Store;

• Бутон за тестване с еднократно заключване;
• Механичен индикатор за състояние на контакт;
• Светодиод “Power On” за включване.

RXM миниатюрен релеен обхват включва:
• 12 A релета с 2 CO контакта, 10 A релета с 3 CO контакта, 6 A релета с 4 CO контакта и 3 релета с ниско ниво с 4 CO контакта (всички тези релета са с един размер);
• Цокли със смесени или отделни контактни клеми;
• Защитни модули (диоди, RC вериги или варистори), общи за всички контакти;
• Пластмасови и метални скоби;
• 2-полюсна паралелна шина, която може да се използва при свързване на отделните контактни клеми на цоклите, за да се опрости окабеляването;
• легенди за всички контакти, с изключение на RXZE2M114 и RXZE2S114S.

Тези релета се предлагат както в предварително сглобени, така и в клиентски сглобени оферти.

________________________________________________________________________________

 

Универсални релета серия RUM

RUM релета за автоматичен контрол. Универсални релета RUM имат функции за лесно и подобрено управление на прости и сложни автоматизирани системи.

• По-широк избор на контакти (2 и 3 CO);
• Широка гама напрежения на управляващата верига и различни типове контакти;
• Конфигуратор на разположение в Apple App и Android Play Store;
• Бутон за тестване с еднократно заключване;
• Механичен индикатор за състояние на контакт;
• Светодиод “Power On” за включване.

RUM релетата включват:
• 10 A релета с 2 и 3 CO контакта, и цилиндрични или плоски (тип Faston) щифтове (всички тези релета имат еднакви размери);
• Цокли със смесени или отделни контактни клеми;
• Защитни модули (диоди, RC вериги или варистори) или 1 таймерни модули, общи за всички RUM контакти;
• Поддържаща метална скоба за всички цокли на RUM;
• 2-полюсна паралелна шина, която може да се използва при свързване на отделните контактни клеми на цоклите, за да се опрости окабеляването;
• Легенди за всички контакти.

________________________________________________________________________________

 

Силови релета серия RPM

Силови релета RPM включват:

• 15А Релета с  1, 2, 3 и 4 CO контакта;
• Цокли с клеми със смесени контакти;
• Защитни модули (диод, RC верига или варистор) или 1 модул с таймер (тези защитни модули са общи за всички цокли, с изключение на таймерния модул, който може да се използва само за 3-полюсни или 4-полюсни цокли);
• Поддържащи метални скоби за едноконтактните релета;
• Бутон за тестване с еднократно заключване;
• Механичен индикатор „състояние на релето“;
• Подвижна легенда за идентификация на релето;
• адаптер за монтаж на релса или адаптер за монтаж на панел.

________________________________________________________________________________

 

Силови релета серия RPF

RPF силови релета включват:

• 30 А релета с 2 CO или 2 NO контакта;
• 4 или 6 щифта тип Faston;
• 2 щифта за бобината;
• Слот за монтаж на DIN шина;
• Два отвора  за монтаж на панел.

Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори