Schneider Electric

ACTI 9 миниатюрни прекъсвачи MCB

  

 

  


 

 

 

Acti 9 iC60 автоматични прекъсвачи за монтаж на DIN шина до 63А

VisiSafe: абсолютно безопасно отстраняване на повредата на място;
Изолационен клас 2: безопасност за оператора и неквалифицирания персонал;
VisiTrip: бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване;
Суперимунизирана ДТЗ: оптимална непрекъснатост на работата, особено в замърсени мрежи и агресивни среди;
Номинален ток: от 1 до 63А;
Богат избор на изключвателни възможности до 100кА, както и криви на изключване: B, C, D. В;
Оперативно напрежение: до 440 V AC, изолационно напрежение: 500 V;
Допълнителни аксесоари: индикация на статус и сработване, независим изключвател минимално напреженов изключвател, максимално напреженов изключвател.

________________________________________________________________________________

 

Acti 9 C120Acti 9 C120 миниатюрни автоматични прекъсвачи до 125А Acti 9 C120

 Защита на електрическите вериги срещу претоварване и късо съединение:
   - ръчно управление и разединяване;
   - защита срещу ток на утечка, когато се използва в комбинация с модул Vigi С120 - без преизчисляване на автоматичния прекъсвач;
   - позволяват дистанционно управляване и индикация, посредством прибавяне на допълнителни устройства.
Номинален ток: 10А до 125А
Криви: B, C, D
Номинално напрежение Ue: 440V АС
Изолационно напрежение Ui: 500V
Работна изключвателна възможност Ics = 75 % Icu.
Електрическа устойчивост: 63А: 10 000 цикъла (О - С); 80 ... 125 А: 5 000 цикъла (О - С)

________________________________________________________________________________

 

Acti 9 iK60Acti 9 iK60 Миниатюрни прекъсвачи до 63A

Защита на веригите срещу токове на късо съединение  и защита срещу токове на претоварване;
Изключвателна възможност при късо съединение 6000 А;
1p и 3p;
Магнитно изключване С крива: 5 до 10 In.

________________________________________________________________________________

 

NG125NG125 Модулни прекъсвачи с висока изключвателна възможност до 125A

Номинален ток: 10 до 125 A;
Голям избор на изключвателни способности и криви на изключване: B, C, D…;
Съответствие със стандарти: IEC 60947-2, сертифицирани от официалните национални органи;
Подходящ за изключване в съответствие с промишлените стандарти: IEC 60947;
Работно напрежение: до 500 V ~, изолационно напрежение: 690 V;
Допълнителни модули за защита от утечки към земята: Vigi NG125;
Допълнителни аксесоари: индикация за състоянието на контактите; минимално и максимално напреженови изключватели.

Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори