Schneider Electric

ACTI 9 дефектнотокови защити RCD

  

 

  


 

 

 

Acti 9 модул Vigi iC60Acti 9 модул Vigi iC60 дефектнотокова защита за автоматични прекъсвачи iC60

Лесното комбиниране на модул Vigi iC60 дефектнотокова защита с автоматичен прекъсвач iC60;
Изолационен клас 2: Безопасност за оператора и неквалифицирания персонал;
VISI-TRIP: бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване;
Номинален ток: 25 до 63А;
30mA чувствителност: допълнителна защита от директен контакт (в съответствие с IEC 60364);
100mA, 300mA, 500mA и 1000mA чувствителност: допълнителна защита срещу пожар и индиректен контакт (в съответствие сIEC 60364);
Si тип (супер имунизация) тип А, АС: защита на чувствителни вериги (компютри) и тези с наличие на смущения (осветление с електронен баласт, мощни електронни уреди).

________________________________________________________________________________

 

Acti 9 iID Дефектнотокови защитиActi 9 iID дефектнотокови защити до 125А

VISI-SAFE: абсолютно безопасно отстраняване на повредата на място;
Изолационен клас 2: Безопасност за оператора и неквалифицирания персонал;
V isiTrip: бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване;
Номинален ток: 1 до 100А ;
Si (супер имунизация), AC, A;
30mA чувствителност: допълнителна защита срещу директен контакт (съгласно IEC 60364);
100mA, 300mA, 500mA чувствителност: допълнителна защита срещу пожар и индиректен контакт (съгласно IEC 60364);
Оперативно напрежение: до 440 V AC, изолационно напрежение: 500 V;
Допълнителни аксесоари: индикация на статус и сработване, независим изключвател минимално напреженов изключвател, максимално напреженов изключвате.

________________________________________________________________________________

 

Acti 9 iID Дефектнотокови защитиActi 9 iIDK дефектнотокова защита с прекъсвач до 100А

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

Аcti 9 iDPN VigiActi 9 iDPN Vigi - Автоматични прекъсвачи с вградена дефектнотокова защита DPN N

DPN N Vigi е автономна дефектнотокова защита, която осигурява пълна защита от свръхтокове и токове на утечка:
- Защита на хора от индиректен допир (30 mA-300 mA);
- Защита на инсталации от пожар (300 mA);
- Допълнителна защина на хора от пряк контакт (30 mA).
Клас АС – за приложение в нормални променливотокови вериги, без наличие на хармоници или DC- съставки на прав ток.

________________________________________________________________________________

 

Acti 9 Auxiliaries for MCBs & RCDsActi 9 Auxiliaries for MCBs & RCDs

Допълнителни устройства за автоматични прекъсвачи и дефектнотокови защити

VISI-TRIP : бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване;
iOF: Аксесоари за отдалечена индикация на статуса на устройството, с което са комбинирани (в съответствие с IEC 60947-5-1);
Отдалечена индикация на състояние "отворено" или "затворено";
Отдалечена индикация състояние "сработване";
Помощни средства за дистанционно изключване на устройства с които са свързани (съвместим с IEC 60947-1):
- Мигновено изключване когато контролният токов кръг е под напрежение;
- Мигновено изключване когато контролният токов кръг е обезточен или ако има промяна в неговото напрежение;
- Спиране с отложено време (за справяне с микро-паузи или кратки падания на напрежение), когато веригата за управление е изключена от захранването или ако има понижаване на захранващото напрежение;
- Fail-safe - аварийното спиране;
- Прекъсване при свръхнапрежение.
Спомагателни RCA за дистанционно управление
- Дистанционно електрическо управление (отваряне и затваряне) на прекъсвачи с или без Vigi iC60, RCD;
- Рестартиране на прекъсвача след изключване, в съответствие на принципите за безопасност;
- Управление чрез ръкохватк.

Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори