Schneider Electric

ACTI 9 катодни отводители SPD

  

 

  


 

 

 

Acti 9 iPRF1, PRD1Acti 9 iPRF1, PRD

Катодни отводители тип 1 и тип 1+2, катодни отводители (acc. to IEC 61643-11:2011, EN 61643-11:2012)

Защитава електрическите инсталации срещу директни мълниеви удари. Той се препоръчва за електрически инсталации в обществени и промишлени сгради,защитени с гръмоотвод или чрез мрежов кафез. Той се препоръчва  от IEC/EN 62305-2 за електрически инсталации в обществени и промишлени сгради,защитени с гръмоотвод или чрез мрежов кафез.

Той трябва да бъде инсталиран с висшестоящо защитно устройство, предпазител или прекъсвач, чиято изключвателна способност трябва да бъде най-малко равна на максималния очакван ток на късо съединение при точката на инсталация;
Катодните отводители 12.5kA за iPRF1 и 25kA PRD1 25r предлагат и защита тип  2,като защитават електрическата инсталация и посредством ограничаване на остатъчното пренапрежение;
Съвместими за 230/400V 50/60Hz мрежи, със заземяваща система TT, TN-S, TN-C;
Катодните отводители PRD1 са  снабдени с дистанционен трансфер на  информация за края на експлоатационният  период на катодният отводител;
Изваждаемите катодни отводители PRD1  позволяват бърза подмяна на повредените патрони.

________________________________________________________________________________

 

Acti 9 iPRC, iPRI

Катодни отводители за защита от пренапрежение за Telеcon & IT мрежи

Acti 9 iPRC

Предназначени за защита на оборудване свързано с аналогови телефонни мрежи, телефонни линии, токови или телефонни вериги за предаване на информация.
- Съвместим е с XDSL( включително и с ADSL);
- Imax.= 18 kA;
- Uc max. =185V DC(постоянен ток) и 130V AC(променлив ток), с Imax (макс. разряден ток) = 450 mA.

Acti 9 iPRI 48 V

Предназначени за защита на чувствително оборудване, като цифрови телефонни мрежи и автоматични системи.
Може да бъде използван с всякакъв вид променлив или постоянен ток:
- аналогов сигнал, захранващо напрежение, двойно състояние на сензорите, дигиталните данни и други;
- безпроблемно защитава 4 линии със обща стойност 0V Или 2 електрически независими линии;
- Imax. 10 kA;
- Uc max = 53 V DC and 37 V AC с Imax= 300 mA.
________________________________________________________________________________

 

iPF and iPRDiPF and iPRD Катодни отводители тип 2

Изолационен клас 2: Безопасност за оператора и неквалифицирания персонал;
VISI-TRIP: бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване;
Максимален разряден ток: 8 до 65кА;
Катоден отводител (SPD)/разединител, комбинации сертифицирани за късо съединение Isc до 50 kA (IEC 61643-11+ A11, версия 2007);
Максимално непрекъснато мрежово напрежение, Uc = 340, 460 V;
Подходящо за всички видове системи на заземяване:TT, TN-S, TN-C и IT;
Моноблок или изваждаеми катодни отводители (SPD);
Многополюсни или еднополюсни продукти;
Дистанционен трансфер на индикация за смяна.

 

 

 

Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори