Schneider Electric

ACTI 9 управление на ел. вериги

  

 

  


 

 

 

Acti 9 iCT
Модулни контактори Acti 9 iCT от 1 до 4 полюса

Изолационен клас 2: Безопасност за оператора и неквалифицирания персонал;
Номинален ток: 16, 20, 25, 40, 63 & 100А;
Брой полюси: 1Р, 2Р, 3Р, 4Р;
Електрическа износоустойчивост (0-С): 100 000 цикъла;
Максимален брой превкл.операции на ден: 100;
2 версии: стандартен контактор/ с ръчно управление;
•  Аксесоари: индикация на статуса, времезакъснение, контрол.

________________________________________________________________________________

 

Acti 9 iTL импулсни релета за монтаж на DIN шина

Изолационен клас 2: Безопасност за оператора и неквалифицирания персонал;
Номинален ток: 16, 32А N;
Брой полюси: 1P, 2P, 3P или 4P;
Паралелен контрол чрез бутон;
Управляващо напрежение: 230, 130, 48, 24 V AC; 110, 24, 12 V DC;
Цикъл на живот - пълен брой операции (AC21): 200 000 за iTL 16А, 50 000 за iTL 32А;
Вградени функции или допълнителни аксесоари: индикация на състоянието, централизирано управление, импулсно управление, контрол на бутони със свтелинна индикация, постъпково управление, времезакъснени.

________________________________________________________________________________

 

Acti 9 iSSW

VisiSafe: Абсолютно безопасно отстраняване на повредите;
Клас-2 изолация: безопасност за оператора и неквалифицирания персонал;
VISI-TRIP: Бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване;
Подобрена непрекъснатост на работа, особено в замърсени мрежи и агресивна среда;
Refrex iC60: Цялостна концепция за интегриран автоматичен прекъсвач за управление на системата Acti 9.

 

________________________________________________________________________________

 

Acti 9 iPB & iSSW за монтаж на DIN шина

• Изолационен клас 2: Безопасност за оператора и неквалифицирания персонал;
• iPB: единични и двойни бутони, със или без светодиоден светлинен индикатор;
• Контакти: НО и/или НЗ;
• Цикъл на живот: бутон- 30 000 цикъла; св.индикатор( LED): 100 000 часа;
• В съответствие със стандарти: IEC 60669-1 & IEC 60947-5-1;
• iSSW: линейни превключватели с един или 2 превключващи контакта;
• Контакти: НО, НЗ или превключващ;
• Брой позиции: 2 или 3;
• Цикъл на живот: iSSW: 30 000 цикъла;
• В съответствие със стандарти: IEC 60669-1 & IEC 60947-5-1.

 

Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори