Schneider Electric

ACTI 9 управление на осветлението, управление на времето и енергиен мениджмънт

  

 

  


 

 

 

Acti 9 iRT, iRBN, iRLI, iRCActi 9 iRT, iRBN, iRLI, iRC времезакъснителни релета за крайно разпределително табло

Времезакъснителни релета:
Acti 9 iRTA: Забавя подаването на напрежение към товар;
Acti 9 iRTB: Използва се за подаване на напрежение и на времезакъснение към товар при затваряне на помощен контакт;
Acti 9 iRTC: Забавя подаването на напрежение към товар при затваряне на помощен контакт;
Acti 9 iRTH: Задава времезакъснение при подаване на напрежение към товар;
Acti 9 iRTL: Задава времезакъснение при подаване и снемане на напрежение към товар за различни периоди от време, повтарящ се (мигащ индикатор);
Acti 9 iRTMF: Позволява да се избере един от четирите вида функции на релетата: iRTA, iRTB, iRTC, iRTH.

Интерфейс реле:
Acti 9 iRBN, Acti 9 iRTBT.

________________________________________________________________________________

 

MIN Таймери

Таймерите MIN ограничават осветлението само до най-необходимия период от време

MIN: закъснението може да се регулира от 1 до 7 мин;
MINs: закъснението може да се регулира от 0,5 до 20 мин, безшумно действие;
MINp: закъснението може да се регулира от 0,5 до 20 мин, безшумно действие с предупреждение за изключване;
MINt: закъснението може да се регулира от 0,5 до 20 мин, безшумно действие с предупреждение за изключване и импулсно реле – ново;
PRE: предупреждение за изключване, използва се само с MIN и MINs;
Таймерите MINp и MINt могат да сигнализират, при изключване чрез примигване на светлината;
Тази функция за сигнализация се предлага и със свързване на MIN или MINs с PRE.

________________________________________________________________________________

 

IC Фотоелектрически превключватели

Системата за контрол на осветеността IC автоматично управлява осветление, щори... според осветеността и/или времето от денонощието. Осветеността се измерва с фотоклетки (освен IC Astro), които могат да се монтират на табло или отвън на сградата (фотоелемент за стенен монтаж IP54).

IC100: може да се регулира от 2 до 100 Lux, с фотоелемент за стенен монтаж IP54. Модул с размер 18 мм, лесен за ползване при ремонт;
IC200: може да се регулира от 2 до 200 Lux, с фотоелемент за монтаж на врата IP65;
IC2000: може да се регулира от 2 до 2000 Lux, с фотоелемент за стенен монтаж IP54;
IC2000P+: може да се регулира от 2 до 2100 Lux, с фотоелемент за стенен монтаж IP54;
Лесна за използване, с 3 избираеми предварително установени програми;
IC Astro: работи без фотоелемент според изгрева и залеза на съответните географски ширини.Може да се препрограмира.

Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори