Schneider Electric

Електромери ACTI 9

  

 

  


 

 

 

Acti 9 iEM3000Серийни електромери Acti 9 iEM3000

Богати на функции, надеждни електромери за модулни табла с DIN шина.

Acti 9 iEM3000 поддържа различни протоколи – лесна интеграция към системи за сградна автоматизация, енергиен монитoринг или автоматично отчитане на електромерите. Пълно измерване на четирите квадранта на доставна активна и реактивна енергия, осигурява пълна информация за консумацията на както и за енергията генерирана на местно ниво. Измерванията в реално време (V,I,P,PF) дават по-детайлна информация свързана с използването на електроенергията. Множеството тарифи предоставят гъвкавост, за да съответстват на структурата за фактуриране на ЕРП-то.

Напълно съвместими с комуникационните системи на Acti 9.
Клас на точност 1.0 и 0.5S (IEC 62053-22/ 22) за измерване на активната енергия.
Съответствие с разпоредбите EN50470-1 / 3, IEC 61557-12, IEC 62053-21 / 22, IEC 62053-23.
Капаци за предотвратяване на достъп до всички клеми (ток, напрежение, DI/DO).
Запазване на датата / часа на последното нулиране, за да проверите отначало измерванията и дали им промени в часовника.
Монтиране с две скоби осигурява по-голяма стабилност, позволява вертикален монтаж  или във високо вибрационни среди. Добре защитени за стандартна употреба: IP40 на лицевата страна.

Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори