Софуер за проектиранеSoCollaborative Engineering

SoCollaborative Engineering

Софтуерът за конфигурация на вашата система

Повече информация - в продуктовия каталог. UAG Unity Application Generator

UAG Unity Application Generator

Генераторът на приложения Unity е разширен софтуерен инструмент за проектиране и генериране, който обединява много контролери и HMI/SCADA системи, за да осигури решение за автоматизация, подобно на система разпределено управление. Новаторски софтуер Structured Project Design – мост от технолога до проектанта на управлението/автоматизацията (от проекта до системата за автоматизация). Запаметяване и многократно използване на най-добрите практики на клиента със специализирани библиотеки за конкретни приложения, които намаляват зависимостта от експерти, позволяват стандартизиране и увеличават функционалността на софтуера. Единственият запис в базата данни избягва дублирането на усилия и произтичащите от това грешки. Генераторът на приложения, включващ автоматично конфигуриране на мрежи в системи с повече от едно устройство, увеличава ефективността, подобрява качеството на софтуера, ускорява въвеждането в експлоатация, като същевременно намалява риска по проекта. Интегрираното следене на промените и автоматичното генериране на документация намаляват работата по проектирането и позволяват цялостна проверка на системата. Разширена платформа за автоматизация UAG обединява най-добрите продукти на Schneider Electric в съответните категории и водещи партньори в една разширена платформа за автоматизация, изградена на базата на международните стандарти ISA-88, GAMP, IEC61131-3: Контролер Unity (Premium/Quantum) Водещи HMI/SCADA системи Комуникация по Modbus TCP/IP OFS/OPC

Повече информация - в продуктовия каталог.Директна координация™

Директна координация™

Direct Coordination e разширена търсеща система за дефиниране и съгласуване на устройства Schneider Electric Вие дефинирате електротехническите ограничения, на които всяко отделно търсено устройство трябва да отговаря. Търсене и избор. Вие дефинирате входните и изходните електротехнически ограничения на системата за защита. Търсите и съгласувате между две устройства. Виждате и задавате кривата на изключване на устройството.

Повече информация - в продуктовия каталог.My Ecodial S

My Ecodial S

Изчисляване на отделен кръг на електроинсталация средно напрежение/ниско напрежение

Повече информация - в продуктовия каталог.My Ecodial L

My Ecodial L

My Ecodial L ефективно ви помага при изчисляването на сложни електроинсталации за промишлеността и обслужващия сектор. My Ecodial L оптимизира избора на апаратурата. My Ecodial L ви помага да изберете подходящите устройства за вашите нужди. My Ecodial L осигурява качеството на инсталацията и безопасността на хората и материалите.

Повече информация - в продуктовия каталог.ID-SPEC

ID-SPEC

За дефиниране на принципите на електроразпределението и представянето им пред клиента

Повече информация - в продуктовия каталог.ID-Spec Large

ID-Spec Large

За дефиниране на принципите на електроразпределението и представянето им пред клиента

Повече информация - в продуктовия каталог.SisVar International

SisVar International

Софтуер за избор на изделия за корекция на косинус фи (cos φ) ниско напрежение

Повече информация - в продуктовия каталог.Curve Direct

Curve Direct

Curve Direct e инструмент за извършване на проучване на селективността по кривите на изключване на устройствата за защита. Това проучване може да се запише във файл (с разширение .crv) за бъдещо ползване, записано като изображение (формат RTF) Curve Direct ви позволява да настройвате изключвателите. Интерфейси на Curve Direct с модули RSU, което ви позволява да променяте настройките на Micrologic.

Повече информация - в продуктовия каталог.Rapsody

Rapsody

Модулният и функционален софтуер за конструиране на разпределителни табла ниско напрежение

Повече информация - в продуктовия каталог.Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори