Power Monitoring SoftwarePowerLogic PowerView

PowerLogic® PowerView™ e лесно за ползване, базово решение за наблюдение на захранването, идеално пригодено за приложения в малки системи. Софтуерът открива съвместимите PowerLogic устройства в мрежата, опростява конфигурацията на системата и устройствата. Връзката и регистрирането на данните започва автоматично на фабрично зададени интервали, настройките лесно могат да се променят от потребителя. PowerView позволява на потребителите да следят условията на захранването в реално време и да извършват дистанционно наблюдение на електроапаратура или инсталации на ключови разпределителни точки в мрежата. Регистрираните стойности разкриват загубите на енергия, неусвоените капацитети и тенденциите във времето. Неговият модул за съставяне на отчети включва конфигурации за време на работата, които позволяват на потребителя да изготвя отчети със стойностите на потреблението за различни тарифни периоди. Разходите могат да се разпределят по отдели или процеси. Генерираните отчети могат да се експортират в Microsoft Excel за лесен достъп до данните и съставяне на потребителски отчети.

PowerView e икономично решение за наблюдение на захранването и важна първа стъпка към цялостната интелигентна енергийна стратегия. PowerView e съвместим със следните устройства: Електромери PM9C, PM210, PM500, ION6200, PM710, PM750, PM810, PM820 и PM850, изключватели Micrologic P и Micrologic H и устройства TORO MC. PowerView™ предлага широка гама функции:

PowerLogic PowerView

  • Автоматично събиране на данни от съвместими устройства
  • Хранилище за данни Microsoft MSDE
  • Архивиране и възстановяване на базата данни
  • Хронологично таблично представяне на данните в Microsoft Excel
  • Тенденции във времето
  • Отчитане
  • Интервална компютърна история на събитията TCP/IP, серийна комуникация
  • Предварително дефинирано вградено изтегляне на регистъра с данните от електромера

Повече информация - в продуктовия каталог.Други партньори

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори