За Wago

Информация

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co е водеща немска компания в областта на производството на продукти за електротехника, електроника, автоматика, сградна и индустриална автоматизация.

Компанията е създадена преди повече от 50 години и има значителен опит в разработката, производството и пазара на иновативни компоненти за индустрията, инженерството и сградната автоматизация. Освен в областта на технологията на пружинните клеми, WAGO Kontakttechnik налага стандарти в индустрията с много други изобретения. Компанията приема нови предизвикателства, инвестира в разработката на нови продукти и технологии и продължава да налага стандарти. Oт началото на юни 2006 г. WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. вече присъства и на Балканите. Новото представителство в София пряко отговаря за българския пазар, както и за пазара в държави като Румъния, Македония, Сърбия и ЧернаГора.

Wago в цифри

  • Създадена през 1951 г.
  • Централен офис в Минден, Германия
  • 4700 служители в цял свят
  • Създател на пружинната технология при клемите, която впоследствие се превръща в световен стандарт WAGO има няколко производствени подразделения, сред които са заводът в Domdidier (Швейцария) - открит през 1977 г., в Milwakee (САЩ) - през 1979 г., в Sondershausen (Германия) и в Delhi (Индия)- през 1995 г., в Tijandjin (Китай) и Wroclaw (Полша) през 1997 г.
  • Заводът в Sondershausen (Германия) е с персонал 1100 души.

WAGO е създател и един от най-големите настоящи производители на т.нар. пружинна клема за релсов монтаж в много широка гама сечения (0,08 - 95 mm2), разновидности и приложения. Клемите за релсов монтаж (пружинен тип) са основният продукт на компанията. По тази причина при тях разнообразието е най-голямо, започвайки от най-простите еднополюсни проходни клеми до най-сложните - мнoгoполюсни, размножителни, мнoгoетажни, прекъсващи, диодни, токови за тест и измерване и такива с вложен в тях електронен компонент или разнообразни по вид релета. Компанията има отделен клон в производството си, изцяло концентриран в широка гама клеми и конектори за влагане в печатни платки и електронни устройства. Целта е да се покрият изискванията на потребителите от разнообразни по вид (дължина,брой и отстояние на пиновете) и начин на закрепване към платките,присъединителни елементи.

Направлението Автоматизация на WAGO се занимава с разработката и комерсиализацията на продукти за автоматизация, базирани на технологията на полевата мрежа, технологията на пружинната клема и свързващите модули с приложение в индустрията, управлението на процеси и системите за сграден мениджмънт.WAGO предлага средства за автоматизация на строителни и промишлени обекти, в това число и на корабни енергетични и пропулсивни установки, AC и вентилираща техника. Серията от разнообразни по вид входно-изходни модули, включва и програмируеми контролери и куплери от всички познати досега типове системна комуникация и топология, интерфейсни решения (релета, оптокуплери, температурни трансдюсери, токоследящи устройства, DA/AD конвертори, интерфейсни модули), както и друга надеждна и качествена електроника на базата на типовия продукт - пружинна клема за релсов монтаж. От основна важност е високата надеждност и качество на връзките, устойчивостта им на вибрации, високите моментни токови натоварвания. Продуктите са подходящи и за приложение във вредни газови среди. Всички продукти са сертифицирани от най-престижните Морски класификационни организации като годни за влагане в морски плавателни съдове и в нефтодобивната офшорна индустрия. Налице са и така наречените Еx i - типове клеми, предназначени за работа във взривоопасни среди!

Други партньори

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

Виж всички наши партньори