Софтуер

  

 

  


 

 

 

https://www.wago.com/media/images/h8b/h84/8848042065950.jpg

Инженерен софтуер

Бързото внедряване на комплексни функции на машината е от решаващо значение за съвременните приложения в машиностроенето Компютърно-базираният инженерен софтуер на WAGO e!COCKPIT ви подкрепя във всички етапи на разработка. Нашият инженерен софтуер скъсява времето за разработване на проекти за автоматизация с впечатляващ, модерен, организиран потребителски интерфейс. Продуктовият конфигуратор smartDESIGNER е идеалният избор при проектиране и маркиране.Софтуер за проектиране и маркиране:


Софтуер за конфигуриране и програмиране:

_______________________________________________________________________________

 

https://www.wago.com/media/images/h97/ha1/8877852753950.png RUNTIME софтуер

Намалете времето за разработка: Изпълнителният софтуер на WAGO позволява както мониторинг на работата, така и на текущото състояние на машините. Също така, той предава оперативни данни на системи от по-високо ниво. Нашите предварително изготвени, изпробвани и тествани софтуерни функционални блокове ускоряват разработването. За разлика от инженерния софтуер, изпълнителният софтуер работи непрекъснато – той е част от машината и осигурява правилната й работа.

_______________________________________________________________________________

 

https://www.wago.com/media/images/hab/h95/8933856182302.jpg Облакът на WAGO

Всичко от един източник: В допълнение към IoT контролерите PFC100 и PFC200, WAGO разширява портфолиото си за цифрова производителност с нова „възможност за управление на облачни данни от WAGO“. Това разширяване позволява на WAGO да предложи решение, което свързва елементи от реалния и цифровия свят. Децентрализираното събиране на данни и централизираното предоставяне на данни, от производственото ниво до облака, както и достъпът от различни места до текущи данни, всички те играят решаваща роля.

_______________________________________________________________________________

 

https://www.wago.com/media/images/hc8/ha7/8934446891038.jpg Приложения за мобилни устройства

Софтуерът на интелигентните устройства предлага предимства по отношение на производителността и в индустриална среда. Тази интеграция позволява на потребителите бързо и лесно да управляват и наблюдават процесите на автоматизация чрез смартфон или таблет – практически от всяко местоположение.

Използвайте приложението WebVisu на WAGO за бързо и лесно управление и наблюдение на процесите на автоматизация от вашия смартфон или таблет, като се намесвате само когато е необходимо. Или използвайте приложението JUMPFLEX®-ToGo, за да конфигурирате лесно както параметрите на входа, така и параметрите на изхода на преобразувателите на сигнала от серия 857 на WAGO.

 

Други партньори

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

Виж всички наши партньори