Продукти

 

Кабелни връзки

Тип ТК;

Тип TKUV;

 

Термошлаух

Tип TCR;

Тип TRCEL

 

 

Кабелни накрайници

Неизолирани гилзи тип H;

Изолирани гилзи тип HI;

Изолирани кабелни обувки тип KOI;

Изолирани кабелни вилици тип KWI;

Изолирани кабелни съединители тип KLI;

Изолирани автомобилни конектори тип NI, NCI, WI, WCI ;

Неизолирани кабелни обувки тип KOR

Други партньори

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

Pilz

Eксперт в безопасността на хората, машините и окол...

Виж всички наши партньори