Оптоелектронни защитни устройства

  

 

  


 

 

 

Резултат с изображение за PSENopt

PSENopt

Ако производственият процес изисква активна операторска намеса, съществува висок потенциален риск. Светлинно лъчистите устройства за безопасност, светлинните бариери и решетки PSENopt предлагат по-висока производителност в сравнение с безопасния достъп до работната зона чрез защитни врати. Функциите за задаване на нечувствителна зона (Muting), игнориране на отделните лъчи (blanking) и каскадно свързване разширяват в голяма степен възможностите за избор на оптимално приложение на PSENopt във вашето производство. За сложни приложения на светлинни решетки, PSENopt SB с интегриран SafetyBUS p интерфейс са идеалното решение.

Продуктов каталог

_______________________________________________________________________

 

Резултат с изображение за PSENopt II

PSENopt II

Като тип 3 светлинни бариери, PSENopt II предлагат не само защита на ръка, но също така и защита на пръст до PL d. Решетките работят с отделни непрекъснати лъчи, които напълно елиминират така наречените "мъртви зони".

Повече информация
PSEN_opII3F
PSEN_opII3H

_______________________________________________________________________

 

Safety laser scanner PSENscan

PSENscan

Лазерният скенер PSENscan предлага двуизмерен мониторинг на зони с ъгъл на отваряне от 275 градуса и обхват на защитено поле до 5,5 метра. Благодарение на свободната конфигурация на предупредителните полета и защитените полета, както и способността да се адаптират към структурните условия, лазерните скенери са идеални за интегриране в широк спектър от приложения. Лазерният скенер за PSENscan е особено подходящ за стационарни и мобилни охранителни зони, както и за наблюдение на достъпа

Други партньори

Schneider Electric

Електроразпределение, средства за индустриална авт...

Mitsubishi Electric

Индустриална автоматизация

COGNEX

Системи и решения за машинно зрение в индустрията

WAGO

Пружинни клеми и конектори за монтаж на шина и пла...

Виж всички наши партньори