Cognex VisionView VGA адаптер в България

VisionView VGA адаптер VisionView интерфейс чрез свързване на големи VGA монитори към VisionView VGA адаптер. VisionView VGA осигурява гъвкавостта за избор на дисплей без ограничение на размера. VisionView VGA адаптерът поддържа VGA дисплеи с различна резолюция, също така и промишлени сензорни дисплеи (GOT серия на Mitsubishi Electric, Rockwell PanelViewPlus и Siemens MP-Series CE ).

 

Направете запитване от тук: