Интерфейси човек-машина

Интерфейси човек-машина

Графични панели

Серии Magelis от Schneider Electric, GOT от Mitsubishi Electric, WT, i, X Series от Weintek

/Weintek, Schneider Electric, Mitsubishi Electric/

Индустриални PC

Индустриални PC

Серии Magelis xxx, MT600

/Schneider Electric, Weintek/