Машинно зрение

2D системи за инспекция
Сензори за визуална инспекция:
In-Sight 2000
 
Системи за визуална инспекция:
In-Sight 7000
In-Sight 8000
In-Sight 5600 / 5705
In-Sight 9000
In-Sight 9902L
Мулти-камера VC 200

 

3D системи за инспекция
In-Sight 3D профилиращ сензор
DS1000 и 925 лазерни системи за измерване
DSMax лазерна 3D система за измерване 

Четци на индустриални кодове
Четци за фиксиран монтаж:
DataMan 70
DataMan 150/260
DataMan 360
DataMan 470

Ръчни четци:
DataMan 8600
DataMan 8070
DataMan 8050

 

Баркод верификатори
DataMan 8070V
Webscan верификатори