Аксесоари и допълнителни компоненти

  

 

  


 

 

 

Вградени аксесоари Вградени аксесоари AL, AX, SHT, UVT

Тези аксесоари се инсталират вътре в прекъсвача. Допълнителният контакт AX указва състоянието на контактите на автоматичния прекъсвач. AL индикира изключване на прекъсвача. SHT затваря дистанционно изключилия прекъсвач. UVT отваря прекъсвача при пад на управляващото напрежение.

 

_______________________________________________________________________

 

Външни аксесоариВъншна допълнителна ръкохватка, TC, HL, MD

Тези аксесоари се монтират извън прекъсвача. Аксесоарът управлява електрически ръкохватката на прекъсвача, или външната ръкохватка панела може да се използва за изключване.

_______________________________________________________________________

 

Тестери за прекъсвачи Тестери за прекъсвачи

За гамата прекъсвачи WS-V от 125 до 250A, това устройство може да се използва за извършване на тестове за изключване, както и за мониторинг и регулиране на работните характеристики.