Въздушни прекъсвачи

  

 

  


 

 

 

Въздушни прекъсвачи Направете електрооборудването мултифункционално посредством въздушните прекъсвачи на Mitsubishi, които са подходящи за защита на главната верига.

Въздушните прекъсвачи имат множество предимства, сред които е постигането на по-висока надеждност при превключване. Могат да се използват за разширяване на областта на съгласуване и селективност чрез увеличаване на номиналниия ток на устойчивост на късо съединение при употреба в главните вериги.

Този прекъсвач се използва като главен прекъсвач на захранването в сгради, производствени цехове, кораби и други приложения, където отговаря на разнообразни изисквания.