Автоматични прекъсвачи с лят корпус за постояннотокови вериги (до 1000VDC)

  

 

  


 

 

 

Автоматични прекъсвачи с лят корпус

Автоматичните прекъсвачи с лят корпус за постояннотокови вериги се предлагат с номинален ток от 63A (600VDC) до 800A (1000DVC). Автоматичните прекъсвачи с лят корпус за постояннотокови вериги се използват предимно в постояннотоковата страна на фотоволтаичните системи или за DC приложения в електроразпределителни системи, например в центрове за обработка на данни.

 

Предлагат се различни модели:

  • Гама HDV DC600V (63, 125, 250AF)
  • Гама HDVA DC750V (125, 250AF)
  • Гама HDW DC750V (3-полюсни), DC1000V (4-полюсни) (400, 800AF)