Ниско напрежение

Електроразпределителни табла

Електроразпределителни табла

Модулни табла, шкафове, други

/Schneider Electric, Hager, Scame, Erico/

Индустриални щепсели и контакти

Индустриални щепсели и контакти

Щепсели, контакти, други

/Schneider Electric, Scame/

Комутационна апаратура

Комутационна апаратура

Модулни прекъсвачи, модулни ДТЗ, модулни прекъсвачи с ДТЗ, катодни отводители, модулни разединители, модулни контактори, импулсни релета, модулни преключватели, прекъсвачи с лят корпус, въздушни прекъсвачи, АВР, мощностни разединители, разединители със стопяеми предпазители, други

/Schneider ElectricHager/

Сигнализация и трансформатори

Сигнализация и трансформатори

Модулни светлинни индикатори, зумери и звъннци,  модулни трансформатори, токови трансформатори, други

/Schneider Electric, Hager/

Измервателна техника

Измервателна техника

Електромери, амперметри, волтметри, броячи, мрежови анализатори, други

/Schneider Electric, Hager/

Шинопроводи

Шинопроводи

За осветление, за електроразпределение, други

/Schneider Electric/