Продукт Cognex In-Sight 5000 в България

In-Sight 5000 In-Sight® 5000 е фундаментална серия за машинно зрение обхващата повече от петнайсет различни модела, включвайки високоскоростни, с висока резолюция, цветни, ID, line scan, от неръждаема стомана и още... всички в устойчив IP67 корпус. In-Sight 5000 е подходяща за най-суровите и най- взискателните среди.

General-Purpose In-Sight Vision Systems

In-Sight 5100 Best price/performance system with standard resolution (640 x 480)
In-Sight 5400 High performance system (640 x 480), also available in stainless steel
In-Sight 5401 High resolution system (1024 x 768)
In-Sight 5403 Higher resolution system (1600 x 1200), also available in stainless steel
In-Sight 5600 Fastest system with standard resolution (640 x 480)
In-Sight 5603 High speed, higher resolution (1600 x 1200) system

Color Applications
In-Sight 5100C Most affordable color system at standard resolution (640 x 480)
In-Sight 5400C High performance color system (640 x 480), also available in stainless steel

Line Scan Applications
In-Sight 5604 High speed 1K line scan imager with support for hardware and software encoders

High Resolution Applications
In-Sight 5605 High speed, highest resolution (2448 x 2048 or 5 MP) for high accuracy gauging, defect detection and ID reading

ID Applications
In-Sight 5110 Best Price/Performance ID reader-only system at standard resolution (640 x 480)
In-Sight 5410 High performance ID reader-only system (640 x 480), also available in stainless steel
In-Sight 5411 High performance, high resolution (1024 x 768) ID reader-only system
In-Sight 5610 Fastest ID reader-only system at standard resolution (640 x 480)
In-Sight 5613 High Speed, higher resolution (1600 x 1200) ID reader-only system
In-Sight 5615 High Speed, highest resolution (2448 x 2048 or 5 MP) ID Reader-only system

 

Направете запитване от тук: