REED релета

REED  И ЖИВАЧНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ

Откриване на хлабина, положение, ниво в екстремни

условия без механична  връзка между движещите се

части и без поддръжка. Такова е ежедневното  предиз-

викателство за контакта на Reed  ампулата, подложен

на магнитно поле в различни сектори на промишленос-

тта като пари, пространство, контрол, телеком

____________________________________________________________________________

РЕЛЕ REED В DIP КОРПУС

Предлага всички контактни комбинации. Пред-

назначено за превключване на входове на те-

лефонни нива или PLC, сигнали от сензори или

предпазни устройства.

____________________________________________________________________________

РЕЛЕ REED В SIP КОРПУС

Релета за вериги за плътни компоненти: аларми,

тестери, индустриален контрол…

____________________________________________________________________________

РЕЛЕТА НА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

Диелектрична якост между контактите

> 10KVDC и 14VDC между намотката и контакта

 

____________________________________________________________________________

ЗА ВРЪЗКА С НАС