Специализирани щепсели

  

 

  


 

 

 

Щепсел за контейнер PratiKa plug

Ниско напрежение. За монтаж на табло.

Материал: самозагасящ се инженерен полимер

________________________________________________________________________________