Нов компактен честотен регулатор FR-CS80 на Mitsubishi Electric.

03.12.2018

FR-CS80 позволява високоефек-тивни решения благодарение на векторното управление на маг-нитния поток в най-компактния в света корпус. Ето защо FR-CS80 е подходящ за почти всички задачи на индустриалната авто-матизация.

Векторно управление на магнитния поток

Благодарение на векторното управлението, честотният преобразувател осигурява висок въртящ момент при ниска скорост без използване на енкодер.

Високо бързодействие на токоограничението

Дори при неочаквана промяна на натоварването, работата ще продължи без активиране на авариен сигнал за претоварване (свръх ток).

Постояннотоково захранване за икономия на енергия

Свързването чрез DC шина дава възможност да се съхрани енергията в системата чрез поради нейното преразпределение, както и свързването на спирачен блок или модул за рекуперация.

Просто свързване на GOT терминали

При активиране на функцията "Auto Connect", инверторът може да бъде свързан към операционните панели от серията GOT 2000 през RS-485 без допълнителни настройки.

Функция непрекъсната работа

При кратковременни прекъсвания на електрозахранването, двигателят продължава да работи в нормален режим, като запазва работо-способността на производствената линия.

Функция контролирано спиране при отпадане на захранването

Двигателят осигурява контролирано спиране дори при отпадане на захранването или при понижено напрежение. Това спомага да се избегнат аварийни ситуации.

Времето за спиране може да бъде намалено, без да се използва спирачен резистор. Тази функция помага да се съкрати произ-водственият цикъл на автоматична линия.

S – крива на ускорение/забавяне

S-кривата се използва от текущата честота до определената. Това позволява да се предотвратят удари по време на ускоряване / забавяне и да се избегне разклащане  на товара.

Предефинирани скорости

До 15 скорости могат да бъдат предварително зададени в параметрите. Това ви позволява лесно да регулирате скоростта на задвижването.

Защита при работа в опасна среда

Управляващите платки са двойно лакирани и осигуряват повишена устойчивост на въздействието на околната среда в съответствие с IEC 60721-3-3 3C2 / 3S2.

ПРОДУКТОВА БРОШУРА

Back to all news

 
Релетата за време – във Ваши ръце Релетата за време – във Ваши ръце 25.06.2018

Представете си удобството да настройвате и управлявате релет...

Read more
Прецизност и автоматизация със системите от на DOPAG Прецизност и автоматизация със системите от  на DOPAG 14.07.2017

За да осигури на потребителите пълна и тотална оферта в обла...

Read more
НОВИ СВЕТЛИННИ БАРИЕРИ PSENOPT II ОТ PILZ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ ДО PL D НОВИ СВЕТЛИННИ БАРИЕРИ PSENOPT II ОТ PILZ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ ДО PL D 13.02.2017

Компанията за автоматизация Pilz представи първите в света т...

Read more
Системи за събиране и анализ на информация за машини и съоръжения Системи за събиране и анализ на информация за машини и съоръжения 03.11.2016

Системи за събиране и анализ на информация за машини и съоръ...

Read more
View all