Честотни инвертори – FR-A800-E

01.11.2016

Лесна интеграция в съществуващи системи

FR-A800‑E с интегриран Ethernet
Със стандартно вграден уеб сървър и 100Mbit Ethernet TCP/IP свързване в допълнение към съществуващите мрежови опции, FR-A800-E предлага на производителите на машини и на системните интегратори разширени възможности за отдалечен мониторинг на системата и настройка на параметри, както и лесна интеграция в съществуващи системи.
Характеристики и ползи за потребителя
По-ниски разходи
Стандартното Ethernet свързване намалява разходите за свързване на честотен инвертор към Ethernet мрежа без нужда от допълнителни модули. Свързването поддържа CC-Link IEF Basic и Modbus/TCP.
CC-Link IEF Basic
• Поддържа циклична комуникация за улесняване на програмирането
• Икономично свързване през Ethernet
• Позиционира се на водещо място в TCP/IP пакета за смесена комуникация
• Позволява разнообразни устройства, използващи TCP/IP, да се свързват към същата мрежа
• Лесно отстраняване на грешки с функции за диагностика
Modbus/TCP
• Адаптира се към индустриални Ethernet протоколи Modbus/TCP


Оптимална поддръжка за Industry 4.0
Вграденият уеб сървър позволява на потребителя да се свърже с инвертора през стандартен уеб браузър на всяко устройство за мониторинг на състоянието на инвертора и настройка на параметрите.
• Без нужда от специализиран софтуер
• Директно свързване с Ethernet кабел или дистанционно през VPN
• Директно свързване за управление със SCADA система
• Дистанционно диагностициране и отстраняване на грешки
• По-бърза диагностика и поддръжка


Автоматичен бекъп
Може да се установи директна мрежова връзка с операторските дисплеи от гамата GOT2000 на Mitsubishi Electric, без нужда от допълнителна настройка за автоматичен или ръчен бекъп и възстановяване на параметрите на регулатора.
• Улеснен мониторинг на честотния инвертор и настройка на параметрите
• Бекъп на честотните параметри
• Възможност за бекъп на PLC програмата на инвертора
• Възможност за задействане на функция за бекъп

• Избор на автоматичен или ръчен бекъп от страна на потребителя


Лесен достъп до всички инвертори от едно място
Със софтуера FR-Configurator2 на Mitsubishi Electric потребителите могат да търсят в мрежата свързани инвертори и да установят връзка с пълен контрол върху настройката на параметрите, записването/изтеглянето на параметри и мониторинга.
• Директно свързване към TCP/IP мрежа с кабел или през WiFi
• Сканиране на системата за откриване на инвертори FR-A800-E в мрежата
• Пълен достъп до инвертора за настройка на параметри и мониторинг
• Качване и изтегляне на програма за PLC
• Качване и изтегляне на набор от параметри

Просто окабеляване и обработка на данни
Възможността да се стандартизира мрежата с индустриален Ethernet опростява окабеляването и позволява същата системна инфраструктура да се използва за различни Ethernet-базирани протоколи. Това е изключително икономично и позволява лесно обновяване на машините.

Гъвкав достъп
В допълнение към директната Ethernet връзка, PC може да се свърже през USB порта на програмируемия контролер на Mitsubishi Electric. Предлага удобна и позната среда на инженерите, които извършват настройката на инвертора, както и на персонала по поддръжката

Прогнозна поддръжка с FAG SmartCheck
Инверторът FR-A800-E предлага множество функции и възможности, които допринасят за намаляване на времето на престой и дават възможност за прогнозна поддръжка.
Директно свързване към вибрационен сензор FAG SmartCheck
С FAG SmartCheck, който може да бъде свързан през Ethernet, инверторът FR-A800-E предоставя информация за сензора, така че да може да се комбинират данните за скоростта с данните за вибрациите, за да се създаде по-ясна представа за състоянието на машината.

Свързване на два свята
Когато е инсталирана опционална карта за свързване на инвертора към определена индустриална мрежа като CC-Link или Profibus, вграденият Ethernet интерфейс позволява FR-A800-E да се свърже едновременно с това към друго устройство, като PC за изпълняване на функции за управление на качеството. Двете мрежи могат да работят паралелно.

 

Back to all news