Клеми за инициатори / изпълнителни елементи TOPJOB® S

01.06.2016

Подавайте ясни сигнали: Отсега нататък съвременните контролери за машини могат да бъдат удобно свързвани с новите клеми за инициатори и изпълнителни елементи с Push-in технологията CAGE CLAMP®.
Клемите за инициатори / изпълнителни елементи са разделени на нива за потенциали и едно сигнално ниво. Нивата за потенциали се използват за захранване и при необходимост за заземяване или екраниране на сензори; сигналното ниво препредава комутационните сигнали от сензорите към изпълнителните елементи. Характерна особеност на клемите за инициатори / изпълнителни елементи TOPJOB® S са двойните токопроводящи шини в нивата за потенциали, които позволяват разширяване до безкрай с помощта на стандартно замостване на плюсовия или минусовия потенциал.  На сигналното ниво двете токопроводящи шини за провеждане на сигнали са подредени така, че са електрически разделени една от друга.
Вашите предимства с клемите за инициатори / изпълнителни елементи TOPJOB®S:
• За най-висока плътност на сигнала;
• С мултифункционална програма за замостване;
• С най-бързата система за маркиране;
• За лесно подреждане.
Благодарение на ширината на разделяне от само 3,5 mm на свързан сензор на малко пространство могат да бъдат свързани много сензори. Поради това клемите предлагат идеално адаптиране към обичайните за инициаторите или изпълнителните елементи сечения на проводниците. Те са идеални както за приложение в малки клемни кутии в децентрализираната периферия на съоръжението, така и за централно вграждане в разпределителния шкаф.
В нивото за потенциали на клемите плюсовият или минусовият потенциал могат да бъдат разширявани до безкрайност по отношение броя на полюсите с помощта на стандартно замостване. При това оцветените в различни цветове джъмпери улесняват подредбата на потенциалите.
Както цялата фамилия TOPJOB®S, клемите за инициатори / изпълнителни елементи позволяват бързо и прегледно маркиране. Лентите за етикетиране с възможност за печат на няколко реда гарантират прегледност без покриване на отворите за джъмперите. Клемите разполагат с две гнезда за маркиране - в горната и в страничната си част. По този начин се осигурява добра четливост, независимо от монтажната позиция върху клемореда.
Ясната структура на клемите осигурява възможност за бърз преглед върху тях и опростява контрола. Маркираните в различни цветове отвори за поставяне на проводниците улесняват разпределението на съответните места върху клемореда. Светодиодният индикатор, замостването и маркировката са видими винаги, включително в окабелено състояние.
Клемите за инициатори / изпълнителни елементи TOPJOB®S са на разположение в следните варианти:
• за 3- или 4-жилни инициатори;
• за превключващи инициатори и изпълнителни елементи с плюсов или минусов потенциал;
• със- или без светодиоден индикатор за захранващо напрежение или сигнална верига;
• със- или без контакт за защитно заземяване към монтажната шина, както и
• със захранващи клеми до 4 mm2 със стандартизирани контури.

Back to all news