Контролер FX5U от Mitsubishi Electirc

31.08.2016

Моделът FX5U повишава ефективността на гамата FX и добавя функции, служещи за еталон при компактните програмируеми контролери. Моделът дава възможност на потребителите да развиват по-комплексни и сложни системи за автоматизация, както и приложения с по-високa производителност, без да се налага да мигрират към програмируеми контролери от по-големи и по-скъпи продуктови линии. В същото време, програмирането с помощта на същия софтуер GX Works, използван за други контролери в гамата на Mitsubishi Electric, поддържа възможността за мащабиране.

Високоефективно управление на достъпни цени
Със своите компактни размери и ненадминато съотношение цена / ефективност, програмируемите контролери MELSEC IQ-F осигуряват средствата за стимулиране на иновациите в разнообразни приложения за управление на машини и задачи за автоматизация, като предоставят на потребителите функционалността и гъвкавостта за реализиране на нови идеи, и увеличaват производителността на системата.

Усъвършенствани възможности за свързане
Моделът FX5U предлага опростени опции за свързване към богата гама от оборудване за автоматизация, включително сервозадвижвания и честотни регулатори, визуални системи Cognex , мрежи и електромери на Mitsubishi Electric, с по-малко работа по окабеляването и без допълнително програмиране.

Защитни функции
За да защитите вашата интелектуална собственост FX5U се предлага с няколко функции за сигурност, като привилегии на достъпа до програмата, и програма на SD карта с парола за защита срещу копиране.

Управление на позиционирането
Моделът FX5U включва модул за позициониране (Simple Motion Unit) на Mitsubishi Electric, интелигентен функционален модул, предоставящ възможност за извършване на сложно управление на движението за до 4 оси. Функциите включват линейна интерполация, кръгова интерполация, контрол на позиционирането, синхронизирано управление, енкодер за следене и функция "електронна гърбица".

Разширено синхронно управление
Базираното на софтуер синхронно управление може да се използва като алтернатива на механичното управление, като зъбен механизъм, вал, трансмисия и гърбица. Освен това, гърбичното управление е още по-лесно с функцията за автоматично генериране на гърбицa. Синхронното управление може да бъде управлявано по опростен начин (пуск / стоп) за всяка ос, с което позволява синхронно и позициониращо управление на оси в рамките на една и съща програма.

Допълнителни характеристики:
Високoскоростни входове и изходи;
Аналогово и пропорционално-интегралено-диференциално (PID);
Разпознаване на маркер;
Вграден Ethernet;
Съвместимост с предишни версии;
Опростено отстраняване на проблеми.

Повече информация

Back to all news